หนึ่งปีมี 365 วัน http://babyjunnie501.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2015&group=8&gblog=640 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2015&group=8&gblog=640 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 151129 KIm Hyung Jun @ Airport in China -Go Back to KR]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2015&group=8&gblog=640 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2015&group=8&gblog=640 Thu, 10 Dec 2015 21:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2015&group=8&gblog=639 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2015&group=8&gblog=639 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 151128 Kim Hyung Jun - Fanmeet in China]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2015&group=8&gblog=639 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2015&group=8&gblog=639 Thu, 10 Dec 2015 21:48:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2015&group=8&gblog=638 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2015&group=8&gblog=638 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[PIC] 151127 Kim Hyung Jun in China]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2015&group=8&gblog=638 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2015&group=8&gblog=638 Thu, 10 Dec 2015 17:01:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-07-2015&group=8&gblog=637 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-07-2015&group=8&gblog=637 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 150716 Kim Hyung Jun Exclusive Photoshoot With KpopStarz Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-07-2015&group=8&gblog=637 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-07-2015&group=8&gblog=637 Mon, 20 Jul 2015 12:50:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2015&group=8&gblog=636 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2015&group=8&gblog=636 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 150321 Kim Hyung Jun @ F/W Seoul Fashion Week 'GREEDILOUS' ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2015&group=8&gblog=636 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2015&group=8&gblog=636 Sat, 21 Mar 2015 20:35:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2015&group=8&gblog=635 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2015&group=8&gblog=635 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 150314 KIm Hyung Jun @ FC Avengers match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2015&group=8&gblog=635 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2015&group=8&gblog=635 Sat, 21 Mar 2015 20:30:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2015&group=8&gblog=634 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2015&group=8&gblog=634 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]150117 Kim Hyung Jun - "Musical & Talk Concert"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2015&group=8&gblog=634 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2015&group=8&gblog=634 Sat, 24 Jan 2015 10:12:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2015&group=8&gblog=633 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2015&group=8&gblog=633 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 150111 Kim Hyung Jun @ FC Avengers Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2015&group=8&gblog=633 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2015&group=8&gblog=633 Sat, 24 Jan 2015 10:05:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2015&group=8&gblog=632 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2015&group=8&gblog=632 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 150123 Kim Hyung Jun -BNT News Photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2015&group=8&gblog=632 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2015&group=8&gblog=632 Sat, 24 Jan 2015 9:59:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-09-2014&group=8&gblog=631 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-09-2014&group=8&gblog=631 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 140913 Kim Hyung Jun @ FC Avengers Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-09-2014&group=8&gblog=631 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-09-2014&group=8&gblog=631 Wed, 17 Sep 2014 11:04:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2014&group=8&gblog=630 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2014&group=8&gblog=630 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[PIc] 140626 Kim Hyung Jun @ MUSICAL "CAFA-IN' 2014 -PRESS CON]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2014&group=8&gblog=630 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2014&group=8&gblog=630 Wed, 16 Jul 2014 15:10:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2014&group=8&gblog=629 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2014&group=8&gblog=629 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 140620 Kim Hyung Jun @ Kiss Radio]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2014&group=8&gblog=629 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2014&group=8&gblog=629 Wed, 16 Jul 2014 14:58:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2014&group=8&gblog=628 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2014&group=8&gblog=628 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 140614 Kim Hyung Jun @ 'SONGS WITH OIKOS' Concert]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2014&group=8&gblog=628 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2014&group=8&gblog=628 Wed, 16 Jul 2014 14:55:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2014&group=8&gblog=627 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2014&group=8&gblog=627 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 140601 Kim Hyung Jun - UZINE & FRIENDS MARKET ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2014&group=8&gblog=627 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2014&group=8&gblog=627 Thu, 05 Jun 2014 21:16:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2014&group=8&gblog=626 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2014&group=8&gblog=626 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 140226 Kim Hyung Jun -"JILLSTUART" Opening Events]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2014&group=8&gblog=626 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2014&group=8&gblog=626 Wed, 26 Feb 2014 21:50:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2014&group=8&gblog=625 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2014&group=8&gblog=625 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 140216 Kim Hyung Jun @ FC Avenger Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2014&group=8&gblog=625 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2014&group=8&gblog=625 Mon, 17 Feb 2014 21:51:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-02-2014&group=8&gblog=624 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-02-2014&group=8&gblog=624 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 140208 Kim Hyung Jun - 3rd Solo debut Concert ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-02-2014&group=8&gblog=624 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-02-2014&group=8&gblog=624 Sat, 08 Feb 2014 22:39:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-11-2013&group=8&gblog=623 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-11-2013&group=8&gblog=623 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 131108-13 Kim Hyung Jun - Music High Photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-11-2013&group=8&gblog=623 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-11-2013&group=8&gblog=623 Fri, 15 Nov 2013 21:43:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2013&group=8&gblog=622 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2013&group=8&gblog=622 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 131107-08 Kim Hyung Jun @ KBS Drama -사랑은 노래를 타고 (Melody of Love) Ep4-5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2013&group=8&gblog=622 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2013&group=8&gblog=622 Mon, 11 Nov 2013 20:25:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2013&group=8&gblog=621 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2013&group=8&gblog=621 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 131106 Kim Hyung Jun @ KBS Drama -사랑은 노래를 타고 (Melody of Love) Ep3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2013&group=8&gblog=621 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2013&group=8&gblog=621 Mon, 11 Nov 2013 20:25:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2013&group=8&gblog=620 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2013&group=8&gblog=620 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 131105 Kim Hyung Jun @ KBS Drama -사랑은 노래를 타고 (Melody of Love) Ep2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2013&group=8&gblog=620 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2013&group=8&gblog=620 Mon, 11 Nov 2013 20:26:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=619 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=619 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 131030 Kim Hyung Jun @ KBS Drama -사랑은 노래를 타고 (Melody of Love) Press Con]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=619 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=619 Sun, 10 Nov 2013 20:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=618 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=618 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 131026 Kim Hyung Jun w/ SS501 @ Young Seang Concert]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=618 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=618 Sun, 10 Nov 2013 19:54:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=617 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=617 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 131023 Kim Hyung Jun @ SBS Building - Record Music High]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=617 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=617 Sun, 10 Nov 2013 19:28:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=616 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=616 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 131023 Kim Hyung Jun - Back from Japan ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=616 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2013&group=8&gblog=616 Sun, 10 Nov 2013 19:25:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-10-2013&group=8&gblog=615 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-10-2013&group=8&gblog=615 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 131004 Kim Hyung Jun - BIFF 2013 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-10-2013&group=8&gblog=615 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-10-2013&group=8&gblog=615 Sat, 05 Oct 2013 10:18:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-10-2013&group=8&gblog=614 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-10-2013&group=8&gblog=614 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 131003 Kim Hyung Jun- Going to Busan for BIFF 2013]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-10-2013&group=8&gblog=614 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-10-2013&group=8&gblog=614 Sat, 05 Oct 2013 10:13:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-10-2013&group=8&gblog=613 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-10-2013&group=8&gblog=613 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130930 Kim Hyung Jun - Music High photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-10-2013&group=8&gblog=613 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-10-2013&group=8&gblog=613 Sat, 05 Oct 2013 10:07:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2013&group=8&gblog=612 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2013&group=8&gblog=612 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]130925 Kim Hyung Jun -Interview w/ Asian Hana ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2013&group=8&gblog=612 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2013&group=8&gblog=612 Wed, 25 Sep 2013 20:41:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2013&group=8&gblog=611 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2013&group=8&gblog=611 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130903 Kim Hyung Jun- Interview w/ Mydaily&Ohmynews ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2013&group=8&gblog=611 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2013&group=8&gblog=611 Sun, 08 Sep 2013 2:13:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-09-2013&group=8&gblog=610 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-09-2013&group=8&gblog=610 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130831 Kim Hyung Jun - Football Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-09-2013&group=8&gblog=610 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-09-2013&group=8&gblog=610 Wed, 04 Sep 2013 10:53:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-07-2013&group=8&gblog=609 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-07-2013&group=8&gblog=609 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130630 Kim Hyung Jun- Back from Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-07-2013&group=8&gblog=609 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-07-2013&group=8&gblog=609 Thu, 11 Jul 2013 12:29:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-07-2013&group=8&gblog=608 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-07-2013&group=8&gblog=608 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130628 Kim Hyung Jun - Go to Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-07-2013&group=8&gblog=608 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-07-2013&group=8&gblog=608 Thu, 11 Jul 2013 11:47:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2013&group=8&gblog=607 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2013&group=8&gblog=607 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps] 130616 Kim Hyung Jun @ MBC Drama-Gold Appear Ep 22]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2013&group=8&gblog=607 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2013&group=8&gblog=607 Mon, 17 Jun 2013 17:14:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2013&group=8&gblog=606 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2013&group=8&gblog=606 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130616 Kim Hyung Jun @ FC Avengers Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2013&group=8&gblog=606 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2013&group=8&gblog=606 Mon, 17 Jun 2013 17:10:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=605 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=605 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 130615 Kim Hyung Jun @ MBC Drama-Gold Appear Ep 21]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=605 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=605 Sun, 16 Jun 2013 15:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=604 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=604 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] Kim Hyung Jun @ MBC Drama-Gold Appear Ep 15-20]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=604 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=604 Sun, 16 Jun 2013 15:23:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=603 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=603 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130615 Kim Hyung Jun with Jung Jin Woo @ GYM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=603 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=603 Sun, 16 Jun 2013 15:19:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=602 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=602 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130614 Kim Hyung Jun with Fc Avengers -Partty]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=602 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=602 Sun, 16 Jun 2013 15:17:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=601 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=601 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130613 Kim Hyung Jun - Twitter Photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=601 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=601 Sun, 16 Jun 2013 15:16:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=600 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=600 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130612 Kim Hyung Jun @ Music High photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=600 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=600 Sun, 16 Jun 2013 15:15:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=599 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=599 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130612 Kim Hyung Jun - FC Avengers Photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=599 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2013&group=8&gblog=599 Sun, 16 Jun 2013 15:13:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-06-2013&group=8&gblog=598 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-06-2013&group=8&gblog=598 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130609 Kim Hyung Jun @ FC Avengers Match ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-06-2013&group=8&gblog=598 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-06-2013&group=8&gblog=598 Thu, 13 Jun 2013 18:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2013&group=8&gblog=597 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2013&group=8&gblog=597 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130608 Kim Hyung Jun - Music High Photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2013&group=8&gblog=597 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2013&group=8&gblog=597 Tue, 11 Jun 2013 22:33:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2013&group=8&gblog=596 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2013&group=8&gblog=596 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130606 Kim Hyung Jun @ FC Avengers Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2013&group=8&gblog=596 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2013&group=8&gblog=596 Tue, 11 Jun 2013 22:13:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=595 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=595 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130603 Kim Hyung Jun - Interview at OhMyNews]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=595 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=595 Wed, 05 Jun 2013 22:21:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=594 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=594 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130602 Kim Hyung Jun - FC Avengers Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=594 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=594 Wed, 05 Jun 2013 22:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=593 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=593 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130531 Kim Hyung Jun @ "WHO AM I" Concert in Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=593 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=593 Wed, 05 Jun 2013 22:14:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=592 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=592 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]130531 Kim Hyung Jun with Takasuka Koji]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=592 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=8&gblog=592 Wed, 05 Jun 2013 22:11:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2013&group=8&gblog=591 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2013&group=8&gblog=591 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130530 Kim Hyung Jun @ Gimpo Airport - Going to Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2013&group=8&gblog=591 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2013&group=8&gblog=591 Thu, 30 May 2013 11:55:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2013&group=8&gblog=590 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2013&group=8&gblog=590 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 130529 Kim Hyung Jun @ SBS 'One Night of TV Entertainment' ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2013&group=8&gblog=590 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2013&group=8&gblog=590 Thu, 30 May 2013 11:43:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-05-2013&group=8&gblog=589 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-05-2013&group=8&gblog=589 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130528 SS501 Hyung Jun, Young Saeng, JungMin,Kyu - Photo update]]> _....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-05-2013&group=8&gblog=589 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-05-2013&group=8&gblog=589 Tue, 28 May 2013 23:44:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-05-2013&group=8&gblog=588 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-05-2013&group=8&gblog=588 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130526 Kim Hyung Jun @ Dream with Korea Cup]]> _< 2HJ ~ Hyung Jun and Hyun Joong ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-05-2013&group=8&gblog=588 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-05-2013&group=8&gblog=588 Tue, 28 May 2013 23:33:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=587 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=587 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130525 Kim Hyung Jun @ 2013 Descente Trail Race]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=587 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=587 Sun, 26 May 2013 17:50:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=586 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=586 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130523 Kim Hyung Jun @ MBC Drama "Gold Appear" Press con]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=586 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=586 Sun, 26 May 2013 17:48:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=585 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=585 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130523 Kim Hyung Jun Twitter update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=585 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=585 Sun, 26 May 2013 17:45:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=584 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=584 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130521 SS501 Kyu,JungMin,HyungJun - dinner together]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=584 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=584 Sun, 26 May 2013 17:43:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=583 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=583 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 130519 Kim Hyung Jun @ MBC Drama-Gold Appear Ep 14]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=583 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=583 Sun, 26 May 2013 17:41:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=582 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=582 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 130518 Kim Hyung Jun @ MBC Drama-Gold Appear Ep 13]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=582 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=582 Sun, 26 May 2013 17:39:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=581 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=581 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130520 Music High Photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=581 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=581 Sun, 26 May 2013 17:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=580 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=580 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130519 Kim Hyung Jun - FC Avengers Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=580 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-05-2013&group=8&gblog=580 Sun, 26 May 2013 17:36:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2013&group=8&gblog=579 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2013&group=8&gblog=579 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130512 Kim Hyung Jun - FC Avengers Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2013&group=8&gblog=579 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2013&group=8&gblog=579 Wed, 15 May 2013 22:55:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2013&group=8&gblog=578 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2013&group=8&gblog=578 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130511 Kim Hyung Jun - FC Avengers Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2013&group=8&gblog=578 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2013&group=8&gblog=578 Wed, 15 May 2013 22:50:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-05-2013&group=8&gblog=577 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-05-2013&group=8&gblog=577 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 130512 Kim Hyung Jun @ MBC Drama-Gold Appear Ep 12]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-05-2013&group=8&gblog=577 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-05-2013&group=8&gblog=577 Mon, 13 May 2013 22:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-05-2013&group=8&gblog=576 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-05-2013&group=8&gblog=576 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 130511 Kim Hyung Jun @ MBC Drama-Gold Appear Ep 11]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-05-2013&group=8&gblog=576 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-05-2013&group=8&gblog=576 Sun, 12 May 2013 20:18:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=575 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=575 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 130504 Kim Hyung Jun @ MBC Drama-Gold Appear Ep 9 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=575 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=575 Sun, 05 May 2013 13:03:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=574 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=574 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130504 Kim Hyung Jun @ Yeon Jeong Hun's photo exhibition]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=574 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=574 Sun, 05 May 2013 12:46:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=573 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=573 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130430 Kim Hyung Jun - Music High Record]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=573 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=573 Sun, 05 May 2013 12:41:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=572 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=572 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130428 Kim Hyung Jun - FC Avengers Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=572 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=572 Sun, 05 May 2013 12:35:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=571 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=571 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130426 Kim Hyung Jun - Photo update on Twitter]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=571 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=8&gblog=571 Sun, 05 May 2013 12:28:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=570 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=570 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 130427 Kim Hyung Jun @ MBC Drama-Gold Appear Ep 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=570 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=570 Wed, 01 May 2013 16:03:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=569 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=569 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 130421 Kim Hyung Jun @ MBC Drama-Gold Appear Ep 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=569 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=569 Wed, 01 May 2013 15:58:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=568 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=568 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 130420 Kim Hyung Jun @ MBC Drama-Gold Appear Ep 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=568 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=568 Wed, 01 May 2013 15:57:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=567 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=567 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130421 Kim Hyung Jun - FC Avengers Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=567 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=567 Wed, 01 May 2013 1:41:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=566 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=566 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130420 Kim Hyung Jun - FC Avengers Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=566 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=566 Wed, 01 May 2013 1:37:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=565 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=565 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130416 Kim Hyung Jun - Record Music High]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=565 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2013&group=8&gblog=565 Wed, 01 May 2013 1:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-04-2013&group=8&gblog=564 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-04-2013&group=8&gblog=564 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 130414 Kim Hyung Jun @ MBC Drama-Gold Appear Ep 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-04-2013&group=8&gblog=564 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-04-2013&group=8&gblog=564 Sun, 21 Apr 2013 15:52:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-04-2013&group=8&gblog=563 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-04-2013&group=8&gblog=563 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 130407 Kim Hyung Jun @ MBC Drama-Gold Appear Ep 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-04-2013&group=8&gblog=563 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-04-2013&group=8&gblog=563 Sun, 21 Apr 2013 15:48:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-04-2013&group=8&gblog=562 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-04-2013&group=8&gblog=562 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCap] 130406 Kim Hyung Jun @ MBC Drama-Gold Appear Ep 1 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-04-2013&group=8&gblog=562 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-04-2013&group=8&gblog=562 Sun, 21 Apr 2013 15:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-04-2013&group=8&gblog=561 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-04-2013&group=8&gblog=561 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130413 Kim Hyung Jun @ FC Avengers match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-04-2013&group=8&gblog=561 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-04-2013&group=8&gblog=561 Mon, 15 Apr 2013 21:35:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=560 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=560 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130404 Kim Hyung Jun @ MBC Drama 'Gold Appear' Press Con]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=560 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=560 Sat, 06 Apr 2013 15:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=559 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=559 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130331 SS501 Kim Hyung Jun & Kim Hyun Joong -Football Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=559 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=559 Sat, 06 Apr 2013 15:04:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=558 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=558 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130330 Kim Hyung Jun - Football Match ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=558 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=558 Sat, 06 Apr 2013 14:50:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=557 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=557 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130328 Kim Hyung Jun @ Celebration Party]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=557 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=557 Sat, 06 Apr 2013 14:14:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=556 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=556 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130326 Kim Hyung Jun - Music High photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=556 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2013&group=8&gblog=556 Sat, 06 Apr 2013 14:12:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-03-2013&group=8&gblog=555 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-03-2013&group=8&gblog=555 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Scan] 130323 Kim Hyung Jun @ Trendy Mag No.44]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-03-2013&group=8&gblog=555 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-03-2013&group=8&gblog=555 Sat, 23 Mar 2013 22:53:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2013&group=8&gblog=554 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2013&group=8&gblog=554 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Scan] Kim Hyung Jun @ ASTA TV Special Edition]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2013&group=8&gblog=554 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2013&group=8&gblog=554 Thu, 21 Mar 2013 11:30:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2013&group=8&gblog=553 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2013&group=8&gblog=553 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]130320 Kim Hyung Jun - Music High Photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2013&group=8&gblog=553 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2013&group=8&gblog=553 Thu, 21 Mar 2013 11:25:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2013&group=8&gblog=552 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2013&group=8&gblog=552 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130317 MeRadio.sg exclusive! Interview with Kim Hyung Jun]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2013&group=8&gblog=552 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2013&group=8&gblog=552 Thu, 21 Mar 2013 11:24:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2013&group=8&gblog=551 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2013&group=8&gblog=551 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130318 Kim Hyung Jun @ ICN Airport -Back from Singapore]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2013&group=8&gblog=551 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2013&group=8&gblog=551 Mon, 18 Mar 2013 22:23:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2013&group=8&gblog=550 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2013&group=8&gblog=550 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130317 Kim Hyung Jun @ SPD Charity Show 2013]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2013&group=8&gblog=550 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2013&group=8&gblog=550 Mon, 18 Mar 2013 22:19:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=549 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=549 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130314 Kim Hyung Jun Korea Official Photo update- 'THE FIRST CONCERT' ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=549 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=549 Sat, 16 Mar 2013 23:22:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=548 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=548 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130315 Kim Hyung Jun - go to Singapore ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=548 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=548 Sat, 16 Mar 2013 23:08:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=547 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=547 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130314 Kim Hyung Jun - Photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=547 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=547 Sat, 16 Mar 2013 23:07:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=546 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=546 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130310 Kim Hyung Jun - FC Avengers Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=546 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=8&gblog=546 Sat, 16 Mar 2013 23:03:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-03-2013&group=8&gblog=545 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-03-2013&group=8&gblog=545 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130309 Kim Hyung Jun "The First" Concert]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-03-2013&group=8&gblog=545 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-03-2013&group=8&gblog=545 Wed, 13 Mar 2013 0:12:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2013&group=8&gblog=544 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2013&group=8&gblog=544 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130306 SPLUS Photo update 2013 <The First> Practice]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2013&group=8&gblog=544 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2013&group=8&gblog=544 Thu, 07 Mar 2013 22:23:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2013&group=8&gblog=543 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2013&group=8&gblog=543 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130304 Kim Hyung Jun & Young Saeng @ Football match ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2013&group=8&gblog=543 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2013&group=8&gblog=543 Thu, 07 Mar 2013 22:20:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-03-2013&group=8&gblog=542 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-03-2013&group=8&gblog=542 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic+ Interview] Thai+Eng ~ 50 Q. with Kim Hyung Jun at The Bridges Magazine]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-03-2013&group=8&gblog=542 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-03-2013&group=8&gblog=542 Sun, 03 Mar 2013 14:19:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-03-2013&group=8&gblog=541 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-03-2013&group=8&gblog=541 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130302 Kim Hyung Jun - FC Avengers Match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-03-2013&group=8&gblog=541 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-03-2013&group=8&gblog=541 Sun, 03 Mar 2013 14:22:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-03-2013&group=8&gblog=540 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-03-2013&group=8&gblog=540 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130228 Kim Hyung Jun - Animal Magazine Vol.010]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-03-2013&group=8&gblog=540 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-03-2013&group=8&gblog=540 Fri, 01 Mar 2013 22:10:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-03-2013&group=8&gblog=539 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-03-2013&group=8&gblog=539 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130224 Kim Hyung Jun- Play Football]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-03-2013&group=8&gblog=539 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-03-2013&group=8&gblog=539 Fri, 01 Mar 2013 22:02:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2013&group=8&gblog=538 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2013&group=8&gblog=538 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Caps] 130219 Kim Hyung Jun @ SBS Young Street Radio]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2013&group=8&gblog=538 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2013&group=8&gblog=538 Sat, 23 Feb 2013 19:54:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2013&group=8&gblog=537 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2013&group=8&gblog=537 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130217 Kim Hyung Jun -Play Football]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2013&group=8&gblog=537 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2013&group=8&gblog=537 Sat, 23 Feb 2013 19:53:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2013&group=8&gblog=536 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2013&group=8&gblog=536 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130216 Kim Hyung Jun -Play Football]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2013&group=8&gblog=536 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2013&group=8&gblog=536 Sat, 23 Feb 2013 19:45:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2013&group=8&gblog=535 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2013&group=8&gblog=535 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130215 Kim Hyung Jun - Photo shooting for Animal magazine]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2013&group=8&gblog=535 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2013&group=8&gblog=535 Sun, 17 Feb 2013 18:23:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2013&group=8&gblog=534 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2013&group=8&gblog=534 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130212 Kim Hyung Jun - Music High Photo Update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2013&group=8&gblog=534 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2013&group=8&gblog=534 Sun, 17 Feb 2013 18:16:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2013&group=8&gblog=533 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2013&group=8&gblog=533 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130209 SS501 Kim Hyung Jun & Kim Hyun Joong (2HJ) @ FC Avengers -Part2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2013&group=8&gblog=533 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-02-2013&group=8&gblog=533 Sun, 17 Feb 2013 18:15:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-02-2013&group=8&gblog=532 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-02-2013&group=8&gblog=532 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130209 SS501 Kim Hyung Jun & Kim Hyun Joong (2HJ) @ FC Avengers]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-02-2013&group=8&gblog=532 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-02-2013&group=8&gblog=532 Sun, 10 Feb 2013 19:14:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2013&group=8&gblog=531 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2013&group=8&gblog=531 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic + Vid] 130206 Kim Hyung Jun @ 'New World' VIP Movie Premiere ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2013&group=8&gblog=531 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2013&group=8&gblog=531 Wed, 06 Feb 2013 23:45:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-02-2013&group=8&gblog=530 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-02-2013&group=8&gblog=530 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130204 Kim Hyung Jun - Music High Photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-02-2013&group=8&gblog=530 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-02-2013&group=8&gblog=530 Tue, 05 Feb 2013 9:41:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2013&group=8&gblog=529 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2013&group=8&gblog=529 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130202 Kim Hyung Jun- Play Football~~So Cute!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2013&group=8&gblog=529 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2013&group=8&gblog=529 Sun, 03 Feb 2013 14:23:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2013&group=8&gblog=528 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2013&group=8&gblog=528 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130131 Kim Hyung Jun @ Yeonse Mobelle Hospital]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2013&group=8&gblog=528 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2013&group=8&gblog=528 Sun, 03 Feb 2013 14:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-01-2013&group=8&gblog=527 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-01-2013&group=8&gblog=527 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130127 Kim Hyung Jun- Play Football]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-01-2013&group=8&gblog=527 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-01-2013&group=8&gblog=527 Wed, 30 Jan 2013 22:26:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-01-2013&group=8&gblog=526 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-01-2013&group=8&gblog=526 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps] 130126 Kim Hyung Jun @ Japan TV Show- Promote Drama"I Love You"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-01-2013&group=8&gblog=526 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-01-2013&group=8&gblog=526 Wed, 30 Jan 2013 22:22:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-01-2013&group=8&gblog=525 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-01-2013&group=8&gblog=525 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130101-130130 Kim Hyung Jun- Twitter update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-01-2013&group=8&gblog=525 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-01-2013&group=8&gblog=525 Wed, 30 Jan 2013 21:55:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-01-2013&group=8&gblog=524 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-01-2013&group=8&gblog=524 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130126 Kim Hyung Jun - Play Football]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-01-2013&group=8&gblog=524 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-01-2013&group=8&gblog=524 Sun, 27 Jan 2013 16:15:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-01-2013&group=8&gblog=523 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-01-2013&group=8&gblog=523 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130119 Kim Hyung Jun - Play Football ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-01-2013&group=8&gblog=523 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-01-2013&group=8&gblog=523 Sun, 27 Jan 2013 16:09:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-01-2013&group=8&gblog=522 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-01-2013&group=8&gblog=522 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps] 130125 Kim Hyung Jun @ BS JAPAN - Premium Korea]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-01-2013&group=8&gblog=522 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-01-2013&group=8&gblog=522 Sat, 26 Jan 2013 0:42:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2013&group=8&gblog=521 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2013&group=8&gblog=521 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps] Kim Hyung Jun - Promote DVD Drama "I Love You"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2013&group=8&gblog=521 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2013&group=8&gblog=521 Wed, 23 Jan 2013 11:32:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=520 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=520 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130115 Kim Hyung Jun @ 2013 Asia Model Festival Awards]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=520 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=520 Wed, 16 Jan 2013 23:27:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=519 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=519 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130113 Kim Hyung Jun - Play Football ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=519 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=519 Wed, 16 Jan 2013 23:15:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=518 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=518 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130112 Kim Hyung Jun - Play Football]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=518 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=518 Wed, 16 Jan 2013 22:56:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=517 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=517 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130109 Kim Hyung Jun @ SBS Young Street ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=517 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=8&gblog=517 Wed, 16 Jan 2013 22:42:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2013&group=8&gblog=516 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2013&group=8&gblog=516 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]130110 Kim Hyung Jun's Blog update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2013&group=8&gblog=516 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2013&group=8&gblog=516 Fri, 11 Jan 2013 22:21:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-01-2013&group=8&gblog=515 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-01-2013&group=8&gblog=515 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 130107 Kim Hyung Jun- Music High Photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-01-2013&group=8&gblog=515 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-01-2013&group=8&gblog=515 Mon, 07 Jan 2013 20:54:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2013&group=8&gblog=514 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2013&group=8&gblog=514 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Scan] Kim Hyung Jun @ Seoul Star Magazine No.67 January 2013]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2013&group=8&gblog=514 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2013&group=8&gblog=514 Sun, 06 Jan 2013 0:37:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2012&group=8&gblog=513 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2012&group=8&gblog=513 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121231 Kim Hyung Jun- Music Hight Photo Update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2012&group=8&gblog=513 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2012&group=8&gblog=513 Mon, 31 Dec 2012 16:23:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=512 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=512 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Scans] Kim Hyung Jun @ Asta Mag Vol.6 No.72 issue January 2013]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=512 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=512 Sat, 29 Dec 2012 15:30:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=511 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=511 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121228 Kim Hyung Jun Official site photo update-JAPAN PRMIUM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=511 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=511 Sat, 29 Dec 2012 13:15:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=510 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=510 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121219-121228 Kim Hyung Jun- Twitter update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=510 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=510 Sat, 29 Dec 2012 13:07:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=509 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=509 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121222 Kim Hyung Jun- Play Football]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=509 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=509 Sat, 29 Dec 2012 13:00:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=508 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=508 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121221 Kim Hyung Jun @ MOMENTI PERONI PARTY]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=508 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=508 Sat, 29 Dec 2012 12:51:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=507 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=507 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121217 Kim Hyung Jun- Back to Korea fr Thailand]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=507 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=507 Sat, 29 Dec 2012 12:48:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=506 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=506 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]121216 Kim Hyung Jun @ Chosun Interview]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=506 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=506 Sat, 29 Dec 2012 12:27:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=505 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=505 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121215 Kim Hyung Jun @ Swissotel Le Concorde]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=505 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=505 Sat, 29 Dec 2012 12:24:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=504 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=504 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121214 Kim Hyung Jun -Interview with Press @ TKFF 2012]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=504 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=504 Sat, 29 Dec 2012 12:16:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=503 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=503 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121216 Kim Hyung Jun @ Thailand-Korea Friendship Festival 2012 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=503 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=503 Sat, 29 Dec 2012 12:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=502 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=502 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121215 Kim Hyung Jun @ Thailand-Korea Friendship Festival 2012 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=502 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=8&gblog=502 Sat, 29 Dec 2012 12:08:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-12-2012&group=8&gblog=501 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-12-2012&group=8&gblog=501 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121214 Kim Hyung Jun @ Thailand-Korea Friendship Festival 2012 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-12-2012&group=8&gblog=501 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-12-2012&group=8&gblog=501 Sun, 23 Dec 2012 22:56:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2012&group=8&gblog=500 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2012&group=8&gblog=500 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic + Vid ] 121208 Kim Hyung Jun @ K-DRAMA STAR AWARDS]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2012&group=8&gblog=500 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2012&group=8&gblog=500 Mon, 10 Dec 2012 1:39:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2012&group=8&gblog=499 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2012&group=8&gblog=499 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121204 Kim Hyung Jun - Back from Japan ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2012&group=8&gblog=499 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2012&group=8&gblog=499 Mon, 10 Dec 2012 1:19:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2012&group=8&gblog=498 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2012&group=8&gblog=498 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121202 Kim Hyung Jun - <I Love You> JAPAN PREMIUM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2012&group=8&gblog=498 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2012&group=8&gblog=498 Sun, 02 Dec 2012 0:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-12-2012&group=8&gblog=497 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-12-2012&group=8&gblog=497 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121128 Kim Hyung Jun - Go to Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-12-2012&group=8&gblog=497 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-12-2012&group=8&gblog=497 Sat, 01 Dec 2012 23:59:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-11-2012&group=8&gblog=496 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-11-2012&group=8&gblog=496 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121125 Kim Hyung Jun -Play Football]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-11-2012&group=8&gblog=496 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-11-2012&group=8&gblog=496 Tue, 27 Nov 2012 22:42:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-11-2012&group=8&gblog=495 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-11-2012&group=8&gblog=495 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121124 Kim Hyung Jun -Play Football ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-11-2012&group=8&gblog=495 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-11-2012&group=8&gblog=495 Tue, 27 Nov 2012 22:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2012&group=8&gblog=494 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2012&group=8&gblog=494 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121122 Kim Hyung Jun - Music High photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2012&group=8&gblog=494 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2012&group=8&gblog=494 Thu, 22 Nov 2012 21:12:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2012&group=8&gblog=493 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2012&group=8&gblog=493 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121117 Kim Hyung Jun - KNTV Drama Parade in Nagoya]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2012&group=8&gblog=493 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2012&group=8&gblog=493 Thu, 22 Nov 2012 21:04:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-11-2012&group=8&gblog=492 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-11-2012&group=8&gblog=492 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Caps] 121118 Kim Hyung Jun - KNTV Drama Parade in Nagoya]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-11-2012&group=8&gblog=492 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-11-2012&group=8&gblog=492 Mon, 19 Nov 2012 1:13:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-11-2012&group=8&gblog=491 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-11-2012&group=8&gblog=491 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121118 Kim Hyung Jun - Back from Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-11-2012&group=8&gblog=491 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-11-2012&group=8&gblog=491 Mon, 19 Nov 2012 1:09:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-11-2012&group=8&gblog=490 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-11-2012&group=8&gblog=490 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121116 Kim Hyung Jun - Go to Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-11-2012&group=8&gblog=490 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-11-2012&group=8&gblog=490 Mon, 19 Nov 2012 1:08:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-11-2012&group=8&gblog=489 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-11-2012&group=8&gblog=489 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121117 Kim Hyung Jun - Twitter photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-11-2012&group=8&gblog=489 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-11-2012&group=8&gblog=489 Sat, 17 Nov 2012 22:27:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=8&gblog=488 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=8&gblog=488 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121116 Kim Hyung Jun -Blog update ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=8&gblog=488 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=8&gblog=488 Fri, 16 Nov 2012 22:47:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=8&gblog=487 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=8&gblog=487 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Vid+Pic+Caps] 121114 Kim Hyung Jun @ Music on TV "Kan On Figting!"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=8&gblog=487 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=8&gblog=487 Fri, 16 Nov 2012 0:43:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=8&gblog=486 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=8&gblog=486 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121114 Kim Hyung Jun - Twitter photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=8&gblog=486 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=8&gblog=486 Fri, 16 Nov 2012 0:35:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2012&group=8&gblog=485 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2012&group=8&gblog=485 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121110 Kim Hyung Jun -Playing Football 4th match]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2012&group=8&gblog=485 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2012&group=8&gblog=485 Tue, 13 Nov 2012 21:19:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2012&group=8&gblog=484 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2012&group=8&gblog=484 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121106 Kim Hyung Jun -On Style <스타일로그>]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2012&group=8&gblog=484 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2012&group=8&gblog=484 Tue, 06 Nov 2012 20:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2012&group=8&gblog=483 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2012&group=8&gblog=483 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121106 Kim Hyung Jun -Music High Photo Update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2012&group=8&gblog=483 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2012&group=8&gblog=483 Tue, 06 Nov 2012 20:19:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2012&group=8&gblog=482 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2012&group=8&gblog=482 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121103 Kim Hyung Jun -Playing Football]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2012&group=8&gblog=482 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2012&group=8&gblog=482 Tue, 06 Nov 2012 20:17:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-11-2012&group=8&gblog=481 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-11-2012&group=8&gblog=481 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121102 Kim Hyung Jun @ VDL launch party ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-11-2012&group=8&gblog=481 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-11-2012&group=8&gblog=481 Sun, 04 Nov 2012 13:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2012&group=8&gblog=480 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2012&group=8&gblog=480 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]121030 Kim Hyung Jun - Sina Interview]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2012&group=8&gblog=480 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2012&group=8&gblog=480 Wed, 31 Oct 2012 2:28:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2012&group=8&gblog=479 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2012&group=8&gblog=479 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121030 Kim Hyung Jun -On Style <스타일로그>]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2012&group=8&gblog=479 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2012&group=8&gblog=479 Wed, 31 Oct 2012 2:17:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-10-2012&group=8&gblog=478 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-10-2012&group=8&gblog=478 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121027 Kim Hyung Jun -Playing Football]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-10-2012&group=8&gblog=478 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-10-2012&group=8&gblog=478 Mon, 29 Oct 2012 0:28:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2012&group=8&gblog=477 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2012&group=8&gblog=477 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]121025 -26 Kim Hyung Jun - Music High Photo update!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2012&group=8&gblog=477 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2012&group=8&gblog=477 Fri, 26 Oct 2012 22:26:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2012&group=8&gblog=476 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2012&group=8&gblog=476 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121022 Kim Hyung Jun @ 2013 Seoul Fashion Week (Prettyboy)]]> _....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2012&group=8&gblog=476 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2012&group=8&gblog=476 Thu, 25 Oct 2012 14:22:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-10-2012&group=8&gblog=475 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-10-2012&group=8&gblog=475 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121022 Kim Hyung Jun @ 2013 Seoul Fashion Week ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-10-2012&group=8&gblog=475 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-10-2012&group=8&gblog=475 Tue, 23 Oct 2012 18:05:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2012&group=8&gblog=474 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2012&group=8&gblog=474 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121020 Kim Hyung Jun -Playing Football]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2012&group=8&gblog=474 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2012&group=8&gblog=474 Sun, 21 Oct 2012 23:44:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=473 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=473 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121015 Kim Hyung Jun @ Wolf Boy VIP Premiere]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=473 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=473 Mon, 15 Oct 2012 23:11:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=472 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=472 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]121014 Kim Hyung Jun with Family @ Ferrari VIP Lounge ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=472 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=472 Mon, 15 Oct 2012 23:10:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=471 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=471 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121013 Kim Hyung Jun - Twitter photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=471 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=471 Mon, 15 Oct 2012 23:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=470 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=470 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121011 Kim Hyung Jun @ Incheon Airport back from Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=470 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-10-2012&group=8&gblog=470 Mon, 15 Oct 2012 22:57:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-10-2012&group=8&gblog=469 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-10-2012&group=8&gblog=469 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]121007 KIM HYUNG JUN 2012 PREMIUM EVENT]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-10-2012&group=8&gblog=469 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-10-2012&group=8&gblog=469 Mon, 08 Oct 2012 16:07:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=468 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=468 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121006 Kim Hyung Jun @ Gimhea Airport going to Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=468 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=468 Sat, 06 Oct 2012 22:57:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=467 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=467 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121005 Kim Hyung Jun @ BIFF Star road Blue Carpet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=467 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=467 Sat, 06 Oct 2012 22:53:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=466 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=466 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 121004 Kim Hyung Jun @ BIFF Red Carpet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=466 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=466 Sat, 06 Oct 2012 22:48:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=465 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=465 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]121004 Kim Hyung Jun @ Gimpo Airport and Busan Gimhae Airport for BIFF]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=465 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-10-2012&group=8&gblog=465 Sat, 06 Oct 2012 22:44:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-10-2012&group=8&gblog=464 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-10-2012&group=8&gblog=464 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]121001 Kim Hyung Jun - Music High Photo update ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-10-2012&group=8&gblog=464 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-10-2012&group=8&gblog=464 Mon, 01 Oct 2012 22:41:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-09-2012&group=8&gblog=463 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-09-2012&group=8&gblog=463 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120928 Kim Hyung Jun -Twitter update photo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-09-2012&group=8&gblog=463 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-09-2012&group=8&gblog=463 Fri, 28 Sep 2012 14:17:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-09-2012&group=8&gblog=462 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-09-2012&group=8&gblog=462 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 120926 Kim Hyung Jun Blog update -Tour story 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-09-2012&group=8&gblog=462 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-09-2012&group=8&gblog=462 Thu, 27 Sep 2012 9:55:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2012&group=8&gblog=461 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2012&group=8&gblog=461 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120924 Kim Hyung Jun -Twitter update photo ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2012&group=8&gblog=461 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2012&group=8&gblog=461 Tue, 25 Sep 2012 9:46:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-09-2012&group=8&gblog=460 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-09-2012&group=8&gblog=460 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120921 Kim Hyung Jun @ BS Japan -Hanryu Factory ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-09-2012&group=8&gblog=460 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-09-2012&group=8&gblog=460 Sat, 22 Sep 2012 10:58:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-09-2012&group=8&gblog=459 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-09-2012&group=8&gblog=459 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] Kim Hyung Jun 2012 2nd Story in Japan - Zepp Nagoya]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-09-2012&group=8&gblog=459 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-09-2012&group=8&gblog=459 Tue, 18 Sep 2012 15:08:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-09-2012&group=8&gblog=458 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-09-2012&group=8&gblog=458 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps+Vid] 120916 Kim Hyung Jun @ Asian Ace]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-09-2012&group=8&gblog=458 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-09-2012&group=8&gblog=458 Sun, 16 Sep 2012 20:26:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-09-2012&group=8&gblog=457 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-09-2012&group=8&gblog=457 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]「KIM HYUNG JUN 2012 2nd STORY in JAPAN ~Zepp TOUR」 - Zepp Osaka]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-09-2012&group=8&gblog=457 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-09-2012&group=8&gblog=457 Tue, 11 Sep 2012 21:24:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2012&group=8&gblog=456 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2012&group=8&gblog=456 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Vid+Caps+DL] 120908 Kim Hyung Jun @ SBS Star King]]> >http://www.temp....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2012&group=8&gblog=456 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2012&group=8&gblog=456 Sun, 09 Sep 2012 22:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2012&group=8&gblog=455 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2012&group=8&gblog=455 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] [120906] Kim Hyung Jun @ 2012 Vogue Fashion Night Out MCM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2012&group=8&gblog=455 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2012&group=8&gblog=455 Sat, 08 Sep 2012 21:56:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-09-2012&group=8&gblog=454 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-09-2012&group=8&gblog=454 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] Kim Hyung Jun 2012 2nd Story in Japan - Zepp Fukuoka]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-09-2012&group=8&gblog=454 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-09-2012&group=8&gblog=454 Thu, 06 Sep 2012 11:15:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-09-2012&group=8&gblog=453 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-09-2012&group=8&gblog=453 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 120802 Kim Hyung Jun Music High Photo Update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-09-2012&group=8&gblog=453 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-09-2012&group=8&gblog=453 Sun, 02 Sep 2012 10:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-09-2012&group=8&gblog=452 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-09-2012&group=8&gblog=452 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 120831 Kim HYung Jun @ Daegu Special Concert]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-09-2012&group=8&gblog=452 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-09-2012&group=8&gblog=452 Sun, 02 Sep 2012 10:00:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-09-2012&group=8&gblog=451 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-09-2012&group=8&gblog=451 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] Kim Hyung Jun- Clothes Sponsor by DICUNY]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-09-2012&group=8&gblog=451 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-09-2012&group=8&gblog=451 Sun, 02 Sep 2012 9:53:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-09-2012&group=8&gblog=450 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-09-2012&group=8&gblog=450 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120830 Kim Hyung Jun - Blog Update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-09-2012&group=8&gblog=450 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-09-2012&group=8&gblog=450 Sat, 01 Sep 2012 10:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-08-2012&group=8&gblog=449 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-08-2012&group=8&gblog=449 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120828 Kim Hyung Jun - 2nd Zepp Tour Photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-08-2012&group=8&gblog=449 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-08-2012&group=8&gblog=449 Wed, 29 Aug 2012 0:41:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-08-2012&group=8&gblog=448 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-08-2012&group=8&gblog=448 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 「KIM HYUNG JUN 2012 2nd STORY in JAPAN ~Zepp TOUR」 - Zepp Tokyo ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-08-2012&group=8&gblog=448 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-08-2012&group=8&gblog=448 Sat, 25 Aug 2012 19:40:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2012&group=8&gblog=447 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2012&group=8&gblog=447 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps] 120817 Kim Hyung jun @ BS JAPAN - Premium Korea]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2012&group=8&gblog=447 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2012&group=8&gblog=447 Wed, 22 Aug 2012 13:09:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2012&group=8&gblog=446 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2012&group=8&gblog=446 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Scan]Kim Hyung Jun @ Instyle Magazine Sept 2012]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2012&group=8&gblog=446 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2012&group=8&gblog=446 Wed, 22 Aug 2012 13:04:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2012&group=8&gblog=445 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2012&group=8&gblog=445 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120808 Kim Hyung Jun @ Zepp Tour Tokyo ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2012&group=8&gblog=445 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2012&group=8&gblog=445 Wed, 22 Aug 2012 13:01:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-08-2012&group=8&gblog=444 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-08-2012&group=8&gblog=444 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 120818 Kim Hyung Jun - Go to Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-08-2012&group=8&gblog=444 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-08-2012&group=8&gblog=444 Mon, 20 Aug 2012 20:49:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-08-2012&group=8&gblog=443 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-08-2012&group=8&gblog=443 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Scan] Kim Hyung Jun @ Trendy Magazine No.38]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-08-2012&group=8&gblog=443 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-08-2012&group=8&gblog=443 Mon, 20 Aug 2012 20:41:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-08-2012&group=8&gblog=442 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-08-2012&group=8&gblog=442 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Scan] Kim Hyung Jun @ HANRY COSMIC MOOK MAGAZINE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-08-2012&group=8&gblog=442 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-08-2012&group=8&gblog=442 Mon, 13 Aug 2012 23:41:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2012&group=8&gblog=441 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2012&group=8&gblog=441 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]Kim Hyung Jun -Special Photo from SEOUL!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2012&group=8&gblog=441 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2012&group=8&gblog=441 Thu, 09 Aug 2012 0:05:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-08-2012&group=8&gblog=440 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-08-2012&group=8&gblog=440 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120807 Kim Hyung Jun -Music High ]]> _....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-08-2012&group=8&gblog=440 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-08-2012&group=8&gblog=440 Wed, 08 Aug 2012 0:42:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-08-2012&group=8&gblog=439 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-08-2012&group=8&gblog=439 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 120803 Kim Hyung Jun @ Zepp Tour Tokyo(Add Pic)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-08-2012&group=8&gblog=439 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-08-2012&group=8&gblog=439 Mon, 06 Aug 2012 0:44:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-08-2012&group=8&gblog=438 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-08-2012&group=8&gblog=438 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps] 120804 Kim Hyung Jun @ God of Cookery Road]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-08-2012&group=8&gblog=438 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-08-2012&group=8&gblog=438 Sun, 05 Aug 2012 16:11:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-08-2012&group=8&gblog=437 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-08-2012&group=8&gblog=437 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] DVD Set interview by Dogatch]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-08-2012&group=8&gblog=437 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-08-2012&group=8&gblog=437 Sat, 04 Aug 2012 17:57:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-08-2012&group=8&gblog=436 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-08-2012&group=8&gblog=436 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Media Pic] 120803 Kim Hyung Jun @ God of Cookery Road]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-08-2012&group=8&gblog=436 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-08-2012&group=8&gblog=436 Sat, 04 Aug 2012 17:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2012&group=8&gblog=435 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2012&group=8&gblog=435 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 120728 Kim Hyung Jun @ MANTAN WEB]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2012&group=8&gblog=435 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2012&group=8&gblog=435 Sat, 28 Jul 2012 23:00:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-07-2012&group=8&gblog=434 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-07-2012&group=8&gblog=434 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps] 120725 Kim Hyung Jun @ KBS <Vitamin>]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-07-2012&group=8&gblog=434 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-07-2012&group=8&gblog=434 Thu, 26 Jul 2012 0:40:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2012&group=8&gblog=433 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2012&group=8&gblog=433 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps] 120724 Kim Hyung Jun @ SBS Radio Choi Hwa Jung's Power Time]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2012&group=8&gblog=433 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2012&group=8&gblog=433 Tue, 24 Jul 2012 22:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2012&group=8&gblog=432 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2012&group=8&gblog=432 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Medio Pic] 120724 Kim Hyung Jun @ MBC Music <Show champion>]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2012&group=8&gblog=432 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2012&group=8&gblog=432 Tue, 24 Jul 2012 22:02:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2012&group=8&gblog=431 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2012&group=8&gblog=431 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Media Pic] 120723 - SS501 Kim Hyung Jun, Young Saeng send Kyu Jong to Army]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2012&group=8&gblog=431 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2012&group=8&gblog=431 Tue, 24 Jul 2012 21:59:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-07-2012&group=8&gblog=430 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-07-2012&group=8&gblog=430 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]Kim Hyung Jun @ BS11 Han Love & MBC Music Show Champion]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-07-2012&group=8&gblog=430 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-07-2012&group=8&gblog=430 Sun, 22 Jul 2012 14:58:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-07-2012&group=8&gblog=429 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-07-2012&group=8&gblog=429 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps] Kim Hyung Jun @ MTV Behind The Show & Hanryu Fondue]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-07-2012&group=8&gblog=429 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-07-2012&group=8&gblog=429 Sun, 22 Jul 2012 14:52:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-07-2012&group=8&gblog=428 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-07-2012&group=8&gblog=428 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120715 Kim Hyung Jun @ Fans sign event]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-07-2012&group=8&gblog=428 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-07-2012&group=8&gblog=428 Tue, 17 Jul 2012 0:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2012&group=8&gblog=427 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2012&group=8&gblog=427 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120714 Kim Hyung Jun @ MBC Sebakwi]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2012&group=8&gblog=427 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2012&group=8&gblog=427 Sun, 15 Jul 2012 13:30:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2012&group=8&gblog=426 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2012&group=8&gblog=426 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120714 - Kim Hyung Jun @ Fan Sign Event(ohjuny)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2012&group=8&gblog=426 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2012&group=8&gblog=426 Sun, 15 Jul 2012 12:37:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-07-2012&group=8&gblog=425 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-07-2012&group=8&gblog=425 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120713 Kim Hyung Jun with Kyu, Young Saeng - Record god of cookery]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-07-2012&group=8&gblog=425 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-07-2012&group=8&gblog=425 Sat, 14 Jul 2012 17:39:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-07-2012&group=8&gblog=424 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-07-2012&group=8&gblog=424 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Media Pic] 120712 Kim Hyung Jun - "THE THEIVES" Movie Premiere]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-07-2012&group=8&gblog=424 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-07-2012&group=8&gblog=424 Thu, 12 Jul 2012 23:32:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2012&group=8&gblog=423 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2012&group=8&gblog=423 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]Kim Hyung Jun - <ESCAPE>Photo cover album]]> _ ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2012&group=8&gblog=423 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2012&group=8&gblog=423 Mon, 09 Jul 2012 23:45:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2012&group=8&gblog=422 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2012&group=8&gblog=422 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120708-09 Kim Hyung Jun @ Guerilla Showcase (by:Rosemary)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2012&group=8&gblog=422 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2012&group=8&gblog=422 Mon, 09 Jul 2012 23:43:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2012&group=8&gblog=421 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2012&group=8&gblog=421 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ [Pic]120708-09 Kim Hyung Jun @ Guerilla Showcase (by:Official site)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2012&group=8&gblog=421 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2012&group=8&gblog=421 Mon, 09 Jul 2012 23:38:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=420 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=420 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120708 Kim Hyung Jun @ Guerilla Showcase (by:Hyun宝)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=420 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=420 Sun, 08 Jul 2012 18:38:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=419 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=419 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120708 Kim Hyung Jun @ Guerilla Showcase (by:jyjw31)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=419 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=419 Sun, 08 Jul 2012 18:37:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=418 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=418 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120707 Kim Hyung Jun @ Guerilla Showcase (by:KHJ_1103)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=418 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=418 Sun, 08 Jul 2012 18:35:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=417 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=417 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120707 Kim Hyung Jun @ Guerilla Mini Showcase ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=417 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-07-2012&group=8&gblog=417 Sun, 08 Jul 2012 0:03:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-07-2012&group=8&gblog=416 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-07-2012&group=8&gblog=416 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120705 Kim Hyung Jun on TOKYO MX TV “Korean Fondue”. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-07-2012&group=8&gblog=416 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-07-2012&group=8&gblog=416 Fri, 06 Jul 2012 0:09:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-07-2012&group=8&gblog=415 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-07-2012&group=8&gblog=415 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120705 Kim Hyung Jun on TOKYO MX TV “Korean Fondue”. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-07-2012&group=8&gblog=415 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-07-2012&group=8&gblog=415 Fri, 06 Jul 2012 0:09:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2012&group=8&gblog=414 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2012&group=8&gblog=414 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120604 Kim Hyung Jun Official Site main page update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2012&group=8&gblog=414 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2012&group=8&gblog=414 Thu, 05 Jul 2012 1:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2012&group=8&gblog=413 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2012&group=8&gblog=413 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120703 Kim Hyung Jun @ SBS Building]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2012&group=8&gblog=413 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2012&group=8&gblog=413 Thu, 05 Jul 2012 0:56:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2012&group=8&gblog=412 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2012&group=8&gblog=412 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120629 Kim Hyung Jun @ Showcase Album<ESCAPE> by Prettyboy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2012&group=8&gblog=412 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2012&group=8&gblog=412 Thu, 05 Jul 2012 0:49:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-07-2012&group=8&gblog=411 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-07-2012&group=8&gblog=411 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120702 Kim Hyung Jun Official Site Photo update-MV Shooting]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-07-2012&group=8&gblog=411 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-07-2012&group=8&gblog=411 Tue, 03 Jul 2012 0:00:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=410 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=410 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120630 Kim Hyung Jun @ KBS2 Ent Weekly (with KangJihwan,Leekiwoo) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=410 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=410 Sun, 01 Jul 2012 22:58:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=409 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=409 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120629 Kim Hyung Jun @ Showcase Album<ESCAPE> by Obsess]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=409 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=409 Sun, 01 Jul 2012 13:17:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=408 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=408 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120629 Kim Hyung Jun @ Showcase Album<ESCAPE> by Rosemary ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=408 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=408 Sun, 01 Jul 2012 13:22:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=407 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=407 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]Kim Hyung Jun -New Hair Style for <ESCAPE> album]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=407 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=8&gblog=407 Sun, 01 Jul 2012 13:10:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-06-2012&group=8&gblog=406 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-06-2012&group=8&gblog=406 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Media Pic]120629 Kim Hyung Jun - Showcase 2nd album <ESCAPE>]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-06-2012&group=8&gblog=406 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-06-2012&group=8&gblog=406 Sat, 30 Jun 2012 17:42:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-06-2012&group=8&gblog=405 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-06-2012&group=8&gblog=405 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[HQ Scan]Kim Hyung Jun @ Hanryu Station Japan Magazine]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-06-2012&group=8&gblog=405 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-06-2012&group=8&gblog=405 Fri, 29 Jun 2012 0:55:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-06-2012&group=8&gblog=404 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-06-2012&group=8&gblog=404 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120627 Kim Hyung Jun @ SBS Radio ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-06-2012&group=8&gblog=404 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-06-2012&group=8&gblog=404 Thu, 28 Jun 2012 0:38:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-06-2012&group=8&gblog=403 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-06-2012&group=8&gblog=403 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120626 Kang Ji Hwan & Lee Ki Woo Join Kim Hyung Jun's MV]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-06-2012&group=8&gblog=403 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-06-2012&group=8&gblog=403 Tue, 26 Jun 2012 22:32:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2012&group=8&gblog=402 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2012&group=8&gblog=402 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120617 Kim Hyung Jun @ Music High photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2012&group=8&gblog=402 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2012&group=8&gblog=402 Sun, 17 Jun 2012 21:32:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2012&group=8&gblog=401 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2012&group=8&gblog=401 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120530 Kim Hyung Jun @ "I Love You" Ep.14]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2012&group=8&gblog=401 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-06-2012&group=8&gblog=401 Sun, 17 Jun 2012 21:28:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2012&group=8&gblog=400 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2012&group=8&gblog=400 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120615 Kim Hyung Jun @ GimPo Airport-back fr JP]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2012&group=8&gblog=400 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-06-2012&group=8&gblog=400 Sat, 16 Jun 2012 1:26:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-06-2012&group=8&gblog=399 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-06-2012&group=8&gblog=399 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120529 Kim Hyung Jun @ "I Love You" Ep.13]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-06-2012&group=8&gblog=399 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-06-2012&group=8&gblog=399 Wed, 13 Jun 2012 22:33:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-06-2012&group=8&gblog=398 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-06-2012&group=8&gblog=398 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]Kim Hyung Jun ~Cute Boy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-06-2012&group=8&gblog=398 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-06-2012&group=8&gblog=398 Thu, 07 Jun 2012 22:33:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2012&group=8&gblog=397 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2012&group=8&gblog=397 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120522 Kim Hyung Jun @ "I Love You" Ep.12]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2012&group=8&gblog=397 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2012&group=8&gblog=397 Thu, 24 May 2012 23:57:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2012&group=8&gblog=396 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2012&group=8&gblog=396 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120521 Kim Hyung Jun @ "I Love You" Ep.11]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2012&group=8&gblog=396 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2012&group=8&gblog=396 Thu, 24 May 2012 23:52:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-05-2012&group=8&gblog=395 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-05-2012&group=8&gblog=395 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120522 Kim Hyung Jun @ VIP Movie Premiere Of 차형사(Prettyboy)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-05-2012&group=8&gblog=395 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-05-2012&group=8&gblog=395 Wed, 23 May 2012 0:37:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-05-2012&group=8&gblog=394 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-05-2012&group=8&gblog=394 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Media Pic]120522 Kim Hyung Jun @ VIP Movie Premiere Of 차형사]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-05-2012&group=8&gblog=394 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-05-2012&group=8&gblog=394 Wed, 23 May 2012 0:29:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2012&group=8&gblog=393 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2012&group=8&gblog=393 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120518 Kim Hyung Jun- Music High Photo Update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2012&group=8&gblog=393 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2012&group=8&gblog=393 Fri, 18 May 2012 23:10:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2012&group=8&gblog=392 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2012&group=8&gblog=392 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120515 Kim Hyung Jun @ "I Love You" Ep.10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2012&group=8&gblog=392 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2012&group=8&gblog=392 Wed, 16 May 2012 21:57:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2012&group=8&gblog=391 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2012&group=8&gblog=391 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120514 Kim Hyung Jun @ "I Love You" Ep.9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2012&group=8&gblog=391 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2012&group=8&gblog=391 Wed, 16 May 2012 21:55:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2012&group=8&gblog=390 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2012&group=8&gblog=390 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120514 Kim Hyung Jun -Twitter update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2012&group=8&gblog=390 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2012&group=8&gblog=390 Tue, 15 May 2012 0:01:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-05-2012&group=8&gblog=389 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-05-2012&group=8&gblog=389 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]Kim Hyung Jun & Shin Soo Yun ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-05-2012&group=8&gblog=389 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-05-2012&group=8&gblog=389 Sat, 12 May 2012 21:43:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2012&group=8&gblog=388 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2012&group=8&gblog=388 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ [ScreenCaps]120508 Kim Hyung Jun @ "I Love You" Ep.8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2012&group=8&gblog=388 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2012&group=8&gblog=388 Fri, 11 May 2012 0:48:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2012&group=8&gblog=387 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2012&group=8&gblog=387 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120507 Kim Hyung Jun @ "I Love You" Ep.7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2012&group=8&gblog=387 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2012&group=8&gblog=387 Fri, 11 May 2012 0:39:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2012&group=8&gblog=386 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2012&group=8&gblog=386 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120501 Kim Hyung Jun @ "I Love You" Ep.6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2012&group=8&gblog=386 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2012&group=8&gblog=386 Fri, 11 May 2012 0:25:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-05-2012&group=8&gblog=385 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-05-2012&group=8&gblog=385 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120509 Kim Hyung Jun-Shooting Drama "I Love You"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-05-2012&group=8&gblog=385 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-05-2012&group=8&gblog=385 Wed, 09 May 2012 19:57:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2012&group=8&gblog=384 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2012&group=8&gblog=384 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120430 Kim Hyung Jun @ "I Love You" Ep.5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2012&group=8&gblog=384 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2012&group=8&gblog=384 Tue, 01 May 2012 21:34:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-04-2012&group=8&gblog=383 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-04-2012&group=8&gblog=383 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120424 Kim Hyung Jun @ "I Love You" Ep.4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-04-2012&group=8&gblog=383 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-04-2012&group=8&gblog=383 Wed, 25 Apr 2012 21:36:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2012&group=8&gblog=382 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2012&group=8&gblog=382 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120423 Kim Hyung Jun @ BS11 Han Love]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2012&group=8&gblog=382 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2012&group=8&gblog=382 Tue, 24 Apr 2012 21:14:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2012&group=8&gblog=381 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2012&group=8&gblog=381 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120423 Kim Hyung Jun @ "I Love You" Ep.3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2012&group=8&gblog=381 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2012&group=8&gblog=381 Tue, 24 Apr 2012 21:13:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-04-2012&group=8&gblog=380 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-04-2012&group=8&gblog=380 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120419-20 Kim Hyung Jun twitter update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-04-2012&group=8&gblog=380 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-04-2012&group=8&gblog=380 Sun, 22 Apr 2012 20:24:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-04-2012&group=8&gblog=379 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-04-2012&group=8&gblog=379 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120419 Kim Hyung Jun -Shooting Drama"I Love You"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-04-2012&group=8&gblog=379 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-04-2012&group=8&gblog=379 Sun, 22 Apr 2012 20:18:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-04-2012&group=8&gblog=378 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-04-2012&group=8&gblog=378 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Scan]Japan Magazine - Kim Hyung Jun @ Nikkei ENT! Hanllyu Drama Sp. Vol.4 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-04-2012&group=8&gblog=378 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-04-2012&group=8&gblog=378 Sun, 15 Apr 2012 20:49:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2012&group=8&gblog=377 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2012&group=8&gblog=377 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120414 Kim Hyung jun -Music High Photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2012&group=8&gblog=377 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2012&group=8&gblog=377 Sat, 14 Apr 2012 13:18:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-04-2012&group=8&gblog=376 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-04-2012&group=8&gblog=376 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]Kim Hyung Jun with Pearl Tea ]]> _<  ขนาดกินชานมก็ยังน่ารักเลยวุ้ย!! ดูทำหน้า ทำตาซ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-04-2012&group=8&gblog=376 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-04-2012&group=8&gblog=376 Thu, 12 Apr 2012 0:55:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-04-2012&group=8&gblog=375 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-04-2012&group=8&gblog=375 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pics] KIM HYUNG JUN 2012 1st Story in Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-04-2012&group=8&gblog=375 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-04-2012&group=8&gblog=375 Thu, 12 Apr 2012 0:38:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2012&group=8&gblog=374 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2012&group=8&gblog=374 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120317 Kim Hyung Jun @ Sunshine Girl Ep.12[The End]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2012&group=8&gblog=374 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2012&group=8&gblog=374 Sun, 18 Mar 2012 18:11:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-03-2012&group=8&gblog=373 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-03-2012&group=8&gblog=373 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120312 Kim Hyung Jun @ Chosun Online Interview]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-03-2012&group=8&gblog=373 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-03-2012&group=8&gblog=373 Tue, 13 Mar 2012 10:41:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-03-2012&group=8&gblog=372 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-03-2012&group=8&gblog=372 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pics]Kim Hyung Jun & So Yi Hyun Kiss on the Street]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-03-2012&group=8&gblog=372 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-03-2012&group=8&gblog=372 Fri, 09 Mar 2012 22:20:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=8&gblog=371 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=8&gblog=371 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120303 Kim Hyung Jun @ Sunshine Girl Ep.10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=8&gblog=371 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=8&gblog=371 Sun, 04 Mar 2012 13:34:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-02-2012&group=8&gblog=369 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-02-2012&group=8&gblog=369 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120222 Kim Hyung Jun in Hawaii]]> //....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-02-2012&group=8&gblog=369 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-02-2012&group=8&gblog=369 Wed, 22 Feb 2012 23:06:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-02-2012&group=8&gblog=368 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-02-2012&group=8&gblog=368 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120218 Kim Hyung Jun @ Sunshine Girl Ep.8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-02-2012&group=8&gblog=368 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-02-2012&group=8&gblog=368 Sun, 19 Feb 2012 16:43:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-02-2012&group=8&gblog=367 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-02-2012&group=8&gblog=367 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]120211 Kim Hyung Jun @ Sunshine Girl Ep.7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-02-2012&group=8&gblog=367 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-02-2012&group=8&gblog=367 Sun, 12 Feb 2012 14:48:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=8&gblog=366 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=8&gblog=366 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Media Pic]120202 Kim Hyung Jun - Shooting Drama Press Con]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=8&gblog=366 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=8&gblog=366 Fri, 03 Feb 2012 0:52:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2012&group=8&gblog=365 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2012&group=8&gblog=365 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[screencap]120128 Kim Hyung Jun @ Sunshine Girl Ep.5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2012&group=8&gblog=365 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2012&group=8&gblog=365 Sun, 29 Jan 2012 21:31:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2012&group=8&gblog=364 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2012&group=8&gblog=364 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120127 Kim Hyung Jun @ Inchoen Airport -go to macau]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2012&group=8&gblog=364 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2012&group=8&gblog=364 Sun, 29 Jan 2012 21:19:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2012&group=8&gblog=363 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2012&group=8&gblog=363 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111119-111215 Kim Hyung Jun - Shooting Drama]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2012&group=8&gblog=363 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2012&group=8&gblog=363 Mon, 23 Jan 2012 21:09:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=8&gblog=362 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=8&gblog=362 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[ScreenCaps]110121 Kim Hyung Jun @ Sunshine Girl Ep.4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=8&gblog=362 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=8&gblog=362 Sun, 22 Jan 2012 12:48:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=8&gblog=361 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=8&gblog=361 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120122 Kim Hyung Jun @ Media Photo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=8&gblog=361 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=8&gblog=361 Sun, 22 Jan 2012 12:31:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=8&gblog=360 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=8&gblog=360 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120119 KBS Drama <Glowing She/Sunshine Girl>Shooting Drama]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=8&gblog=360 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=8&gblog=360 Sun, 22 Jan 2012 0:44:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=8&gblog=359 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=8&gblog=359 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120119 Kim Hyung Jun Official photo update HP]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=8&gblog=359 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=8&gblog=359 Wed, 18 Jan 2012 22:35:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=8&gblog=358 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=8&gblog=358 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120117 Sunshine Girl official site photo update ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=8&gblog=358 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=8&gblog=358 Wed, 18 Jan 2012 22:30:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-01-2012&group=8&gblog=357 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-01-2012&group=8&gblog=357 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Caps]120113 Kim Hyung Jun @ JTBC "Idol Sisa Quiz Show"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-01-2012&group=8&gblog=357 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-01-2012&group=8&gblog=357 Sat, 14 Jan 2012 11:40:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-01-2012&group=8&gblog=356 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-01-2012&group=8&gblog=356 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]Hyung Jun Daliy Focus interview ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-01-2012&group=8&gblog=356 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-01-2012&group=8&gblog=356 Tue, 10 Jan 2012 21:34:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=8&gblog=355 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=8&gblog=355 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]Kim Hyung Jun @ JTBC Idol Premier ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=8&gblog=355 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=8&gblog=355 Mon, 09 Jan 2012 21:04:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=8&gblog=354 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=8&gblog=354 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]Sunshine Girl official site photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=8&gblog=354 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=8&gblog=354 Mon, 09 Jan 2012 20:51:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2012&group=8&gblog=353 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2012&group=8&gblog=353 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120104 Kim Hyung Jun @ KBS Drama"Glowing She" Press con]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2012&group=8&gblog=353 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2012&group=8&gblog=353 Fri, 06 Jan 2012 11:21:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=8&gblog=352 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=8&gblog=352 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111230 Kim Hyung Jun -Record jTBC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=8&gblog=352 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=8&gblog=352 Mon, 02 Jan 2012 19:06:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=8&gblog=351 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=8&gblog=351 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111230 Kim Hyung Jun-Back From Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=8&gblog=351 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=8&gblog=351 Mon, 02 Jan 2012 18:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=8&gblog=350 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=8&gblog=350 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111229 Kim Hyung Jun -Go to japan ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=8&gblog=350 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=8&gblog=350 Mon, 02 Jan 2012 18:40:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-12-2011&group=8&gblog=349 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-12-2011&group=8&gblog=349 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[screencaps]Kim Hyung Jun -Special Edition DVD (Part1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-12-2011&group=8&gblog=349 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-12-2011&group=8&gblog=349 Wed, 28 Dec 2011 22:45:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-12-2011&group=8&gblog=348 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-12-2011&group=8&gblog=348 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]Kim Hyung Jun with blabla dolls]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-12-2011&group=8&gblog=348 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-12-2011&group=8&gblog=348 Wed, 21 Dec 2011 21:23:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-12-2011&group=8&gblog=347 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-12-2011&group=8&gblog=347 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Screencaps]Kim Hyung Jun - Ost. festival making]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-12-2011&group=8&gblog=347 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-12-2011&group=8&gblog=347 Tue, 13 Dec 2011 21:29:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2011&group=8&gblog=346 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2011&group=8&gblog=346 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111209 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2011&group=8&gblog=346 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2011&group=8&gblog=346 Sat, 10 Dec 2011 14:06:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2011&group=8&gblog=345 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2011&group=8&gblog=345 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111208 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2011&group=8&gblog=345 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2011&group=8&gblog=345 Sat, 10 Dec 2011 13:08:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2011&group=8&gblog=344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2011&group=8&gblog=344 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Screencaps]111208 Kim Hyung Jun @ Mnet Moon Night 90]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2011&group=8&gblog=344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2011&group=8&gblog=344 Sat, 10 Dec 2011 1:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-12-2011&group=8&gblog=343 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-12-2011&group=8&gblog=343 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Media Pic]111209 Kim Hyung Jun @ PAUL SNOWDEN EXHIBITION OPENING PARTY with PLAC JEANS]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-12-2011&group=8&gblog=343 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-12-2011&group=8&gblog=343 Fri, 09 Dec 2011 1:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2011&group=8&gblog=342 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2011&group=8&gblog=342 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111207 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2011&group=8&gblog=342 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2011&group=8&gblog=342 Thu, 08 Dec 2011 19:38:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2011&group=8&gblog=341 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2011&group=8&gblog=341 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111208 Kim Hyung Jun @ Music High photo update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2011&group=8&gblog=341 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2011&group=8&gblog=341 Thu, 08 Dec 2011 19:37:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2011&group=8&gblog=340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2011&group=8&gblog=340 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111206 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2011&group=8&gblog=340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2011&group=8&gblog=340 Wed, 07 Dec 2011 20:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-12-2011&group=8&gblog=339 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-12-2011&group=8&gblog=339 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Screencaps+Vid]Kim Hyung Jun @ OST concert - Girl(spacecowboy ver.)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-12-2011&group=8&gblog=339 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-12-2011&group=8&gblog=339 Tue, 06 Dec 2011 23:50:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-12-2011&group=8&gblog=338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-12-2011&group=8&gblog=338 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Scan]Kim Hyung Jun Japan Calendar 2012]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-12-2011&group=8&gblog=338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-12-2011&group=8&gblog=338 Tue, 06 Dec 2011 23:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-12-2011&group=8&gblog=337 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-12-2011&group=8&gblog=337 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111205 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-12-2011&group=8&gblog=337 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-12-2011&group=8&gblog=337 Tue, 06 Dec 2011 23:42:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-11-2011&group=8&gblog=336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-11-2011&group=8&gblog=336 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111127 Kim Hyung Jun -Shooting Drama in Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-11-2011&group=8&gblog=336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-11-2011&group=8&gblog=336 Tue, 29 Nov 2011 21:02:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-11-2011&group=8&gblog=335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-11-2011&group=8&gblog=335 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111128 Kim Hyung Jun @ GimPo Airport -back from JPN]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-11-2011&group=8&gblog=335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-11-2011&group=8&gblog=335 Tue, 29 Nov 2011 21:01:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-11-2011&group=8&gblog=334 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-11-2011&group=8&gblog=334 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111126 Kim Hyung Jun @ OST. FESTIVAL in Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-11-2011&group=8&gblog=334 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-11-2011&group=8&gblog=334 Tue, 29 Nov 2011 20:59:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2011&group=8&gblog=333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2011&group=8&gblog=333 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111125 Kim Hyung Jun @ Gimpo Airport-go to Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2011&group=8&gblog=333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2011&group=8&gblog=333 Sat, 26 Nov 2011 21:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-11-2011&group=8&gblog=332 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-11-2011&group=8&gblog=332 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111123 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-11-2011&group=8&gblog=332 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-11-2011&group=8&gblog=332 Thu, 24 Nov 2011 19:46:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-11-2011&group=8&gblog=331 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-11-2011&group=8&gblog=331 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] Kim Hyung Jun-drama shooting [JUNUS official] ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-11-2011&group=8&gblog=331 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-11-2011&group=8&gblog=331 Wed, 23 Nov 2011 23:01:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2011&group=8&gblog=330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2011&group=8&gblog=330 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111121 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2011&group=8&gblog=330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2011&group=8&gblog=330 Tue, 22 Nov 2011 21:16:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-11-2011&group=8&gblog=329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-11-2011&group=8&gblog=329 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111118 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-11-2011&group=8&gblog=329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-11-2011&group=8&gblog=329 Sun, 20 Nov 2011 12:20:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-11-2011&group=8&gblog=328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-11-2011&group=8&gblog=328 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111117 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-11-2011&group=8&gblog=328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-11-2011&group=8&gblog=328 Fri, 18 Nov 2011 19:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-11-2011&group=8&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-11-2011&group=8&gblog=327 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111116 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-11-2011&group=8&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-11-2011&group=8&gblog=327 Thu, 17 Nov 2011 22:06:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-11-2011&group=8&gblog=326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-11-2011&group=8&gblog=326 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111115 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-11-2011&group=8&gblog=326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-11-2011&group=8&gblog=326 Thu, 17 Nov 2011 22:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-11-2011&group=8&gblog=325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-11-2011&group=8&gblog=325 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ [Pic]111114 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-11-2011&group=8&gblog=325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-11-2011&group=8&gblog=325 Tue, 15 Nov 2011 23:12:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-11-2011&group=8&gblog=324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-11-2011&group=8&gblog=324 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111114 Kim Hyung Jun @ Music High Photo Update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-11-2011&group=8&gblog=324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-11-2011&group=8&gblog=324 Mon, 14 Nov 2011 22:46:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-11-2011&group=8&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-11-2011&group=8&gblog=323 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 111113 Kim Hyung Jun @ Fans Sign DVD[Prettyboy]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-11-2011&group=8&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-11-2011&group=8&gblog=323 Mon, 14 Nov 2011 22:43:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2011&group=8&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2011&group=8&gblog=322 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Media Pic] 111113 Kim Hyung Jun @ Fans Sign DVD]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2011&group=8&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2011&group=8&gblog=322 Sun, 13 Nov 2011 22:24:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2011&group=8&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2011&group=8&gblog=321 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111005-111102 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide [Prettyboy]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2011&group=8&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2011&group=8&gblog=321 Sun, 13 Nov 2011 11:19:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2011&group=8&gblog=320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2011&group=8&gblog=320 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111110 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2011&group=8&gblog=320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2011&group=8&gblog=320 Fri, 11 Nov 2011 20:10:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-11-2011&group=8&gblog=319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-11-2011&group=8&gblog=319 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111108 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-11-2011&group=8&gblog=319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-11-2011&group=8&gblog=319 Wed, 09 Nov 2011 21:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2011&group=8&gblog=318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2011&group=8&gblog=318 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111107 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide [jyjw31]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2011&group=8&gblog=318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2011&group=8&gblog=318 Tue, 08 Nov 2011 23:22:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2011&group=8&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2011&group=8&gblog=317 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111102 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2011&group=8&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-11-2011&group=8&gblog=317 Sun, 06 Nov 2011 21:36:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-11-2011&group=8&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-11-2011&group=8&gblog=316 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111102 Kim Hyung Jun @ 'You're My Pet' VIP Premiere [Prettyboy]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-11-2011&group=8&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-11-2011&group=8&gblog=316 Thu, 03 Nov 2011 20:23:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2011&group=8&gblog=315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2011&group=8&gblog=315 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Media Pic] 111102 Kim Hyung Jun @ 'You're My Pet' VIP Premiere ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2011&group=8&gblog=315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2011&group=8&gblog=315 Wed, 02 Nov 2011 23:16:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2011&group=8&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2011&group=8&gblog=314 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Media Pic] 111102 Kim Hyung Jun @ 'You're My Pet' VIP Premiere ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2011&group=8&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2011&group=8&gblog=314 Wed, 02 Nov 2011 23:16:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2011&group=8&gblog=313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2011&group=8&gblog=313 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111101 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide [jyjw31]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2011&group=8&gblog=313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2011&group=8&gblog=313 Wed, 02 Nov 2011 23:05:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-11-2011&group=8&gblog=312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-11-2011&group=8&gblog=312 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111021 Kim Hyung Jun @ SEOUL FASHION WEEK-BackStage [Prettyboy]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-11-2011&group=8&gblog=312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-11-2011&group=8&gblog=312 Tue, 01 Nov 2011 20:54:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-10-2011&group=8&gblog=311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-10-2011&group=8&gblog=311 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111025 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide[mykingjun]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-10-2011&group=8&gblog=311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-10-2011&group=8&gblog=311 Sun, 30 Oct 2011 11:36:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-10-2011&group=8&gblog=310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-10-2011&group=8&gblog=310 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111021 Kim Hyung Jun @ SEOUL FASHION WEEK [day tripper]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-10-2011&group=8&gblog=310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-10-2011&group=8&gblog=310 Sat, 29 Oct 2011 11:06:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-10-2011&group=8&gblog=309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-10-2011&group=8&gblog=309 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111026 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide[jyjw31] ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-10-2011&group=8&gblog=309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-10-2011&group=8&gblog=309 Fri, 28 Oct 2011 19:35:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-10-2011&group=8&gblog=308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-10-2011&group=8&gblog=308 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 111026 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide[tlsxhah] ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-10-2011&group=8&gblog=308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-10-2011&group=8&gblog=308 Fri, 28 Oct 2011 16:27:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-10-2011&group=8&gblog=307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-10-2011&group=8&gblog=307 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[screencaps]111027 Kim Hyung Jun @ Mnet wide New]]> < kekeke ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-10-2011&group=8&gblog=307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-10-2011&group=8&gblog=307 Thu, 27 Oct 2011 22:19:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2011&group=8&gblog=305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2011&group=8&gblog=305 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111025 Kim Hyung Jun & Kyu @ MBC Best Friend Radio]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2011&group=8&gblog=305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2011&group=8&gblog=305 Wed, 26 Oct 2011 21:05:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2011&group=8&gblog=304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2011&group=8&gblog=304 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[screencaps]111024 Kim Hyung Jun @ Mnet wide New]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2011&group=8&gblog=304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2011&group=8&gblog=304 Wed, 26 Oct 2011 0:53:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2011&group=8&gblog=303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2011&group=8&gblog=303 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic 111024 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2011&group=8&gblog=303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2011&group=8&gblog=303 Tue, 25 Oct 2011 22:04:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=8&gblog=302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=8&gblog=302 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111022 Kim Hyung Jun @ Gimpo airport going to Japan]]> ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=8&gblog=302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=8&gblog=302 Sat, 22 Oct 2011 18:30:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=8&gblog=301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=8&gblog=301 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111021 Kim Hyung Jun @ SEOUL FASHION WEEK [Prettyboy]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=8&gblog=301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=8&gblog=301 Sat, 22 Oct 2011 18:23:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=8&gblog=300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=8&gblog=300 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 111020 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide[tlsxhah]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=8&gblog=300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=8&gblog=300 Sat, 22 Oct 2011 18:17:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2011&group=8&gblog=299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2011&group=8&gblog=299 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 111020 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide[jyjw31]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2011&group=8&gblog=299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2011&group=8&gblog=299 Fri, 21 Oct 2011 22:26:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2011&group=8&gblog=298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2011&group=8&gblog=298 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 111020 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide[YoURpEaCE]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2011&group=8&gblog=298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2011&group=8&gblog=298 Fri, 21 Oct 2011 22:21:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2011&group=8&gblog=297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2011&group=8&gblog=297 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Media Pic]111021 Kim Hyung Jun @ SEOUL FASHION WEEK]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2011&group=8&gblog=297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2011&group=8&gblog=297 Fri, 21 Oct 2011 21:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=296 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111013-19 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=296 Wed, 19 Oct 2011 23:32:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=295 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111019 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=295 Wed, 19 Oct 2011 22:30:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=294 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111017 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=294 Wed, 19 Oct 2011 20:07:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=293 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111018 Music High Photo update + Twitter update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-10-2011&group=8&gblog=293 Wed, 19 Oct 2011 0:16:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2011&group=8&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2011&group=8&gblog=292 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[screencaps]Kim Hyung Jun - SPECIAL EDITION DVD]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2011&group=8&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2011&group=8&gblog=292 Sun, 16 Oct 2011 22:35:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2011&group=8&gblog=291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2011&group=8&gblog=291 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-111013 KimHyungJun @ Mnet Wide]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2011&group=8&gblog=291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2011&group=8&gblog=291 Sun, 16 Oct 2011 22:29:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-10-2011&group=8&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-10-2011&group=8&gblog=290 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111012 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-10-2011&group=8&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-10-2011&group=8&gblog=290 Thu, 13 Oct 2011 21:19:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-10-2011&group=8&gblog=289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-10-2011&group=8&gblog=289 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]111011 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-10-2011&group=8&gblog=289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-10-2011&group=8&gblog=289 Thu, 13 Oct 2011 21:18:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-10-2011&group=8&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-10-2011&group=8&gblog=288 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -111006 Kim Hyung Jun @ Mne Wide ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-10-2011&group=8&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-10-2011&group=8&gblog=288 Tue, 11 Oct 2011 23:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-10-2011&group=8&gblog=287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-10-2011&group=8&gblog=287 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -Kim Hyung Jun - japan special DVD ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-10-2011&group=8&gblog=287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-10-2011&group=8&gblog=287 Tue, 11 Oct 2011 20:13:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-10-2011&group=8&gblog=286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-10-2011&group=8&gblog=286 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Screen Caps]111002 Kim Hyung Jun @ TOKYO MX (Hanryu Fondue) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-10-2011&group=8&gblog=286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-10-2011&group=8&gblog=286 Mon, 03 Oct 2011 15:29:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-10-2011&group=8&gblog=285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-10-2011&group=8&gblog=285 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Scan]Kim Hyung Jun @ OK!Magazine issue 155]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-10-2011&group=8&gblog=285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-10-2011&group=8&gblog=285 Sat, 01 Oct 2011 15:15:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-09-2011&group=8&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-09-2011&group=8&gblog=284 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]110909 Kim Hyung Jun @ KOREAN CROSSOVER [asianbreakout]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-09-2011&group=8&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-09-2011&group=8&gblog=284 Sat, 17 Sep 2011 23:54:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-09-2011&group=8&gblog=283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-09-2011&group=8&gblog=283 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]110909 Kim Hyung Jun @ KOREAN CROSSOVER [RYT9]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-09-2011&group=8&gblog=283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-09-2011&group=8&gblog=283 Tue, 13 Sep 2011 22:16:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-09-2011&group=8&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-09-2011&group=8&gblog=282 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]110909 Kim Hyung Jun @ KOREAN CROSSOVER [Pingbook]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-09-2011&group=8&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-09-2011&group=8&gblog=282 Tue, 13 Sep 2011 20:30:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-09-2011&group=8&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-09-2011&group=8&gblog=281 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic+Vid] 110909 Kim Hyung Jun @ Korean Crossover]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-09-2011&group=8&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-09-2011&group=8&gblog=281 Mon, 12 Sep 2011 20:39:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-09-2011&group=8&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-09-2011&group=8&gblog=280 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]110831 Kim Hyung Jun @ Mnet wide MC [qhalclsrn12]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-09-2011&group=8&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-09-2011&group=8&gblog=280 Thu, 01 Sep 2011 20:57:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-09-2011&group=8&gblog=279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-09-2011&group=8&gblog=279 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]110831 Kim Hyung Jun @ Mnet wide MC [tlsxhah]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-09-2011&group=8&gblog=279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-09-2011&group=8&gblog=279 Thu, 01 Sep 2011 20:52:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-08-2011&group=8&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-08-2011&group=8&gblog=278 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110831 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-08-2011&group=8&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-08-2011&group=8&gblog=278 Wed, 31 Aug 2011 23:12:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-08-2011&group=8&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-08-2011&group=8&gblog=277 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] Kim Hyung Jun @ Summer Festival in Tokyo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-08-2011&group=8&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-08-2011&group=8&gblog=277 Sun, 28 Aug 2011 17:50:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-08-2011&group=8&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-08-2011&group=8&gblog=276 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] Kim Hyung Jun @ Summer Festival in Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-08-2011&group=8&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-08-2011&group=8&gblog=276 Sun, 28 Aug 2011 13:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-08-2011&group=8&gblog=275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-08-2011&group=8&gblog=275 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[PIc -110822 Kim Hyung Jun @ Mnet wide mc ]]> ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-08-2011&group=8&gblog=275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-08-2011&group=8&gblog=275 Fri, 26 Aug 2011 14:10:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-08-2011&group=8&gblog=274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-08-2011&group=8&gblog=274 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Scans]Kim Hyung Jun- Mini Photo Book]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-08-2011&group=8&gblog=274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-08-2011&group=8&gblog=274 Fri, 19 Aug 2011 22:54:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-08-2011&group=8&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-08-2011&group=8&gblog=273 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110814 Kim Hyung Jun @ Koisru Korea]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-08-2011&group=8&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-08-2011&group=8&gblog=273 Mon, 15 Aug 2011 0:58:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-08-2011&group=8&gblog=272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-08-2011&group=8&gblog=272 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]20110725-20110811 Kim Hyung Jun @ Mnet wide mc[Prettyboy]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-08-2011&group=8&gblog=272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-08-2011&group=8&gblog=272 Sat, 13 Aug 2011 18:34:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2011&group=8&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2011&group=8&gblog=271 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps-Kim Hyung Jun @ Japan promotion video]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2011&group=8&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2011&group=8&gblog=271 Tue, 09 Aug 2011 22:42:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2011&group=8&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2011&group=8&gblog=270 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] Kim HYung Jun - JUNUS Official Photo Update]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2011&group=8&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2011&group=8&gblog=270 Tue, 09 Aug 2011 22:40:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-08-2011&group=8&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-08-2011&group=8&gblog=269 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ [Pic]110803 Kim Hyung Jun -25th birthday Party [ss501couple]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-08-2011&group=8&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-08-2011&group=8&gblog=269 Sun, 07 Aug 2011 17:52:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-08-2011&group=8&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-08-2011&group=8&gblog=268 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]110803 Kim Hyung JUn -25th birthday Party [oh!juny]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-08-2011&group=8&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-08-2011&group=8&gblog=268 Thu, 04 Aug 2011 13:11:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-07-2011&group=8&gblog=267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-07-2011&group=8&gblog=267 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[HQ Photo-110717 Kim Hyung Jun @ HK Fanmeet Part 2 [by:crazy501]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-07-2011&group=8&gblog=267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-07-2011&group=8&gblog=267 Sat, 30 Jul 2011 19:57:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2011&group=8&gblog=266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2011&group=8&gblog=266 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110724 Kim Hyung Jun @ BS Made in Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2011&group=8&gblog=266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2011&group=8&gblog=266 Thu, 28 Jul 2011 21:35:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2011&group=8&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2011&group=8&gblog=265 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-110727 Kim Hyung Jun @ FM Yokohama K-Pop NOw! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2011&group=8&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2011&group=8&gblog=265 Thu, 28 Jul 2011 12:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-07-2011&group=8&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-07-2011&group=8&gblog=264 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[HQ Photo-110717 Kim Hyung Jun @ HK Fanmeet [by:crazy501]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-07-2011&group=8&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-07-2011&group=8&gblog=264 Mon, 25 Jul 2011 1:51:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2011&group=8&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2011&group=8&gblog=263 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic 110724 Kim Hyung Jun on Media Taiwan ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2011&group=8&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2011&group=8&gblog=263 Sun, 24 Jul 2011 14:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-07-2011&group=8&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-07-2011&group=8&gblog=262 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ Pic 110722 Kim Hyung Jun @ Mnet wide MC [fr.ss601] ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-07-2011&group=8&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-07-2011&group=8&gblog=262 Sat, 23 Jul 2011 11:13:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-07-2011&group=8&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-07-2011&group=8&gblog=261 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic 110718-22 Kim Hyung Jun @ Mnet wide MC [Prettyboy]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-07-2011&group=8&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-07-2011&group=8&gblog=261 Sat, 23 Jul 2011 10:52:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=260 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110717 Kim Hyung Jun @ HK Fan meet [GiftinTouch]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=260 Mon, 18 Jul 2011 23:44:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=259 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110717 Kim Hyung Jun @ HK Fan Meet[ent.sina]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=259 Mon, 18 Jul 2011 16:02:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=258 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic - 110717 Kim Hyung Jun @ HK Fan meet ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=258 Mon, 18 Jul 2011 13:06:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=257 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-110717 Kim Hyung Jun @ HK Fanmeet [by:Peppergreen501]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-07-2011&group=8&gblog=257 Mon, 18 Jul 2011 7:51:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-07-2011&group=8&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-07-2011&group=8&gblog=256 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-110716 Kim hyung Jun @ HongKong Airport [PEPPERGREEN501]]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-07-2011&group=8&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-07-2011&group=8&gblog=256 Sun, 17 Jul 2011 1:37:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-07-2011&group=8&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-07-2011&group=8&gblog=255 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-110716 Kim hyung Jun @ HongKong Airport [Charisma]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-07-2011&group=8&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-07-2011&group=8&gblog=255 Sun, 17 Jul 2011 4:14:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2011&group=8&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2011&group=8&gblog=254 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]110716 Kim Hyung Jun @ HongKong Fan Signing Event [by:stars-hk] ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2011&group=8&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2011&group=8&gblog=254 Sat, 16 Jul 2011 21:22:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2011&group=8&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2011&group=8&gblog=253 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110714 Kim hyung jun @ Mnet wide mc ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2011&group=8&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2011&group=8&gblog=253 Fri, 15 Jul 2011 0:55:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2011&group=8&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2011&group=8&gblog=252 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110714 Kim Hyung Jun @ Boom The K-Pop]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2011&group=8&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-07-2011&group=8&gblog=252 Fri, 15 Jul 2011 0:29:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-07-2011&group=8&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-07-2011&group=8&gblog=251 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps - MV Long Night - Kim Hyung Jun]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-07-2011&group=8&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-07-2011&group=8&gblog=251 Thu, 14 Jul 2011 0:05:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-07-2011&group=8&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-07-2011&group=8&gblog=250 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic - 110706-110708 Kim Hyung Jun @ Mnet Wide Mc-open studio [by:HKTS]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-07-2011&group=8&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-07-2011&group=8&gblog=250 Mon, 11 Jul 2011 11:07:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2011&group=8&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2011&group=8&gblog=249 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110708 Kim hyung Jun @ Mnet wide mc]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2011&group=8&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-07-2011&group=8&gblog=249 Sat, 09 Jul 2011 17:23:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-07-2011&group=8&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-07-2011&group=8&gblog=248 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110706 Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-07-2011&group=8&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-07-2011&group=8&gblog=248 Thu, 07 Jul 2011 22:41:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2011&group=8&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2011&group=8&gblog=247 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110704 Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2011&group=8&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2011&group=8&gblog=247 Tue, 05 Jul 2011 23:55:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2011&group=8&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2011&group=8&gblog=246 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Scan]Kim Hyung Jun -Trendy No.23]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2011&group=8&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2011&group=8&gblog=246 Tue, 05 Jul 2011 22:56:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2011&group=8&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2011&group=8&gblog=245 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[HQ Scan ]Kim Hyung Jun-2011 Japan Official Calendar ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2011&group=8&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-07-2011&group=8&gblog=245 Tue, 05 Jul 2011 16:36:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-07-2011&group=8&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-07-2011&group=8&gblog=244 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110701 Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-07-2011&group=8&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-07-2011&group=8&gblog=244 Sun, 03 Jul 2011 22:32:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2011&group=8&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2011&group=8&gblog=243 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ Screencaps -110630 Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2011&group=8&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2011&group=8&gblog=243 Fri, 01 Jul 2011 22:48:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2011&group=8&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2011&group=8&gblog=242 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ Screencaps -110629 Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2011&group=8&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2011&group=8&gblog=242 Fri, 01 Jul 2011 0:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-06-2011&group=8&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-06-2011&group=8&gblog=241 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110627+110628 Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-06-2011&group=8&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-06-2011&group=8&gblog=241 Thu, 30 Jun 2011 0:38:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-06-2011&group=8&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-06-2011&group=8&gblog=240 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -Kim Hyung Jun 2011 First Single -[眠れない夜 -Long Night]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-06-2011&group=8&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-06-2011&group=8&gblog=240 Wed, 29 Jun 2011 12:26:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-06-2011&group=8&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-06-2011&group=8&gblog=239 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110624 Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-06-2011&group=8&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-06-2011&group=8&gblog=239 Sat, 25 Jun 2011 23:45:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-06-2011&group=8&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-06-2011&group=8&gblog=238 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110623 Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-06-2011&group=8&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-06-2011&group=8&gblog=238 Fri, 24 Jun 2011 21:42:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-06-2011&group=8&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-06-2011&group=8&gblog=237 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110622 Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-06-2011&group=8&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-06-2011&group=8&gblog=237 Fri, 24 Jun 2011 1:11:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-06-2011&group=8&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-06-2011&group=8&gblog=236 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ Screencaps -110621 Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-06-2011&group=8&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-06-2011&group=8&gblog=236 Wed, 22 Jun 2011 21:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-06-2011&group=8&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-06-2011&group=8&gblog=235 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110620 Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE MC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-06-2011&group=8&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-06-2011&group=8&gblog=235 Wed, 22 Jun 2011 0:22:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-06-2011&group=8&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-06-2011&group=8&gblog=234 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Photo+Video] Kim Hyung Jun @ SWAVE Mobile TV]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-06-2011&group=8&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-06-2011&group=8&gblog=234 Tue, 21 Jun 2011 12:02:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-06-2011&group=8&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-06-2011&group=8&gblog=233 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110617 Kim Hyung Jun exclusive interview @ SG Fanmeet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-06-2011&group=8&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-06-2011&group=8&gblog=233 Tue, 21 Jun 2011 0:25:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-06-2011&group=8&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-06-2011&group=8&gblog=232 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110617 Kim Hyung Jun @ SG Fanmeet [nongpomx]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-06-2011&group=8&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-06-2011&group=8&gblog=232 Sun, 19 Jun 2011 1:44:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-06-2011&group=8&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-06-2011&group=8&gblog=231 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110611 Kim Hyung Jun @ We Got Married ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-06-2011&group=8&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-06-2011&group=8&gblog=231 Sun, 12 Jun 2011 15:25:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-06-2011&group=8&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-06-2011&group=8&gblog=230 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ScreenCap-110601 Kim Hyung jun @ MADE IN JAPAN]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-06-2011&group=8&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-06-2011&group=8&gblog=230 Fri, 03 Jun 2011 1:02:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2011&group=8&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2011&group=8&gblog=229 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ Pic -110529 Kim Hyung Jun @ Seoul Grand Park # 3 [OnlyJun]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2011&group=8&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2011&group=8&gblog=229 Thu, 02 Jun 2011 21:16:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2011&group=8&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2011&group=8&gblog=228 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110529 Kim Hyung Jun @ Seoul Grand Park # 2 [OnlyJun]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2011&group=8&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2011&group=8&gblog=228 Thu, 02 Jun 2011 21:01:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-05-2011&group=8&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-05-2011&group=8&gblog=227 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110529 Kim Hyung Jun @ Seoul Grand Park [HKTS] ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-05-2011&group=8&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-05-2011&group=8&gblog=227 Tue, 31 May 2011 13:59:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2011&group=8&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2011&group=8&gblog=226 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110529 Kim Hyung Jun @ Seoul Grand Park [SS601]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2011&group=8&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2011&group=8&gblog=226 Mon, 30 May 2011 22:52:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2011&group=8&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2011&group=8&gblog=225 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110529 Kim Hyung Jun @ Seoul Grand Park [OnlyJun] ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2011&group=8&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2011&group=8&gblog=225 Mon, 30 May 2011 10:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2011&group=8&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2011&group=8&gblog=224 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110529 Kim Hyung Jun @ Seoul Grand Park [WithJun]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2011&group=8&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2011&group=8&gblog=224 Sun, 29 May 2011 21:43:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2011&group=8&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2011&group=8&gblog=223 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110529 Kim Hyung Jun @ Seoul Grand Park [Oh!juny]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2011&group=8&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2011&group=8&gblog=223 Sun, 29 May 2011 15:07:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2011&group=8&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2011&group=8&gblog=222 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110529 Kim Hyung Jun @ Seoul Grand Park [Prettyboy]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2011&group=8&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2011&group=8&gblog=222 Sun, 29 May 2011 22:45:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2011&group=8&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2011&group=8&gblog=221 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ScreenCap 110523 - Kim Hyung Jun @ MBC Every1 God Of Cookery]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2011&group=8&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2011&group=8&gblog=221 Tue, 24 May 2011 9:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2011&group=8&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2011&group=8&gblog=220 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ScreenCap 110524-KIm Hyung Jun @ Music High]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2011&group=8&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2011&group=8&gblog=220 Tue, 24 May 2011 9:36:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-05-2011&group=8&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-05-2011&group=8&gblog=219 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110521 Kim Hyung Jun @ MBC Sebakwi]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-05-2011&group=8&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-05-2011&group=8&gblog=219 Sun, 22 May 2011 14:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=8&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=8&gblog=218 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ScreenCaps 110520 Kim Hyung Jun @ MnetWIED-MC Special]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=8&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=8&gblog=218 Sat, 21 May 2011 11:13:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=8&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=8&gblog=217 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110520 Kim Hyung Jun @ Sponge Zero]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=8&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=8&gblog=217 Sat, 21 May 2011 3:44:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-05-2011&group=8&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-05-2011&group=8&gblog=216 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110518 Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-05-2011&group=8&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-05-2011&group=8&gblog=216 Thu, 19 May 2011 1:38:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-05-2011&group=8&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-05-2011&group=8&gblog=215 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic- Kim Hyung Jun Japan Live Tour 2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-05-2011&group=8&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-05-2011&group=8&gblog=215 Tue, 17 May 2011 12:17:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2011&group=8&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2011&group=8&gblog=214 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video + ScreenCap-110516 Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2011&group=8&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2011&group=8&gblog=214 Mon, 16 May 2011 22:46:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2011&group=8&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2011&group=8&gblog=213 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[{Pic-110514 Kim Hyung Jun @Mnet M! Super Concert (Love Sharing)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2011&group=8&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2011&group=8&gblog=213 Sun, 15 May 2011 12:48:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-05-2011&group=8&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-05-2011&group=8&gblog=212 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ScreenCap-110513 Kim Hyung Jun @ KBS Sponge ZERO]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-05-2011&group=8&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-05-2011&group=8&gblog=212 Sat, 14 May 2011 15:46:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-05-2011&group=8&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-05-2011&group=8&gblog=211 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic- Kim Hyung Jun @ Japan Live Tour 2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-05-2011&group=8&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-05-2011&group=8&gblog=211 Fri, 13 May 2011 10:48:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2011&group=8&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2011&group=8&gblog=210 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Scan-Kim Hyung Jun @ Trendy no.23]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2011&group=8&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-05-2011&group=8&gblog=210 Wed, 11 May 2011 13:52:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-05-2011&group=8&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-05-2011&group=8&gblog=209 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-110508 Kim Hyung Jun @ Guli Yuchaekkoch Festival Radio Public Broadcasting]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-05-2011&group=8&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-05-2011&group=8&gblog=209 Mon, 09 May 2011 1:23:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-05-2011&group=8&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-05-2011&group=8&gblog=208 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap- 110507 Kim Hyung Jun @ 100 Points Out Of 100]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-05-2011&group=8&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-05-2011&group=8&gblog=208 Sun, 08 May 2011 15:19:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-05-2011&group=8&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-05-2011&group=8&gblog=207 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap+Video-110506 Kim Hyung jun @ KBS Sponge zero]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-05-2011&group=8&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-05-2011&group=8&gblog=207 Sat, 07 May 2011 2:22:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2011&group=8&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2011&group=8&gblog=206 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-110504 Kim Hyung Jun come back to kr]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2011&group=8&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2011&group=8&gblog=206 Thu, 05 May 2011 23:21:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2011&group=8&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2011&group=8&gblog=205 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-110430 Kim Hyung Jun @ Gimpo airport departure-go to JP ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2011&group=8&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2011&group=8&gblog=205 Sun, 01 May 2011 17:24:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-04-2011&group=8&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-04-2011&group=8&gblog=204 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-110430 Kim Hyung Jun @ Gimpo airport -go to JP]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-04-2011&group=8&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-04-2011&group=8&gblog=204 Sat, 30 Apr 2011 22:17:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-04-2011&group=8&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-04-2011&group=8&gblog=203 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[110422 Kim Hyung Jun @ SUNSHINE SAKAE presents RADIO SPLASH]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-04-2011&group=8&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-04-2011&group=8&gblog=203 Fri, 29 Apr 2011 1:15:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-04-2011&group=8&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-04-2011&group=8&gblog=202 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110425 Kim Hyung Jun @ Fun Quizzes Club ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-04-2011&group=8&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-04-2011&group=8&gblog=202 Wed, 27 Apr 2011 23:56:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-04-2011&group=8&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-04-2011&group=8&gblog=201 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Screencaps -110427 Kim Hyung Jun @ Music High]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-04-2011&group=8&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-04-2011&group=8&gblog=201 Wed, 27 Apr 2011 1:21:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-04-2011&group=8&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-04-2011&group=8&gblog=200 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-110425 Kim Hyung Jun - Come back to Korea ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-04-2011&group=8&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-04-2011&group=8&gblog=200 Mon, 25 Apr 2011 23:03:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2011&group=8&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2011&group=8&gblog=199 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110420 Kim Hyung Jun @ Dusit thani hotel in Bangkok]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2011&group=8&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2011&group=8&gblog=199 Sun, 24 Apr 2011 16:56:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2011&group=8&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2011&group=8&gblog=198 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -[110419] Kim Hyung Jun @Asia Herb Spa in Thailand]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2011&group=8&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-04-2011&group=8&gblog=198 Sun, 24 Apr 2011 15:04:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-04-2011&group=8&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-04-2011&group=8&gblog=197 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110421 Hyung Jun @ Press Conference- K- POP Charity Concert]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-04-2011&group=8&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-04-2011&group=8&gblog=197 Fri, 22 Apr 2011 12:58:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-04-2011&group=8&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-04-2011&group=8&gblog=196 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-110419 Kim Hyung Jun @ Strong Heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-04-2011&group=8&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-04-2011&group=8&gblog=196 Wed, 20 Apr 2011 2:09:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-04-2011&group=8&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-04-2011&group=8&gblog=195 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic- 110419 Kim Hyung Jun go to Thailand]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-04-2011&group=8&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-04-2011&group=8&gblog=195 Tue, 19 Apr 2011 13:36:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-04-2011&group=8&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-04-2011&group=8&gblog=194 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-110416 Kim Hyung Jun Fansign at Busan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-04-2011&group=8&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-04-2011&group=8&gblog=194 Sat, 16 Apr 2011 0:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-04-2011&group=8&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-04-2011&group=8&gblog=193 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-110415 Kim Hyung Jun @ M.net Secret T]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-04-2011&group=8&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-04-2011&group=8&gblog=193 Sat, 16 Apr 2011 1:13:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-04-2011&group=8&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-04-2011&group=8&gblog=192 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-110415 Kim Hyung Jun @ Strong Heart from SBS]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-04-2011&group=8&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-04-2011&group=8&gblog=192 Fri, 15 Apr 2011 11:30:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2011&group=8&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2011&group=8&gblog=191 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Scan- Kim Hyung Jun Photobook-1st MINI MY GIRL-JP.ver-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2011&group=8&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2011&group=8&gblog=191 Thu, 14 Apr 2011 22:19:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2011&group=8&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2011&group=8&gblog=190 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-110413 Kim Hyung Jun @ MBC Golden Fishery Ep1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2011&group=8&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2011&group=8&gblog=190 Thu, 14 Apr 2011 18:45:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-04-2011&group=8&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-04-2011&group=8&gblog=189 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Scan-Kim Hyung Jun @ Trendy Magazine No.22]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-04-2011&group=8&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-04-2011&group=8&gblog=189 Wed, 13 Apr 2011 15:27:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-04-2011&group=8&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-04-2011&group=8&gblog=188 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-110412 Kim Hyung Jun @ MTV The Show]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-04-2011&group=8&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-04-2011&group=8&gblog=188 Wed, 13 Apr 2011 11:44:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-04-2011&group=8&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-04-2011&group=8&gblog=187 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-[110408] Kim Hyung Jun @ Vivid informed-Star Life Theater Ep3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-04-2011&group=8&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-04-2011&group=8&gblog=187 Sun, 10 Apr 2011 21:00:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-04-2011&group=8&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-04-2011&group=8&gblog=186 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-[110407]Kim Hyung Jun@SBS Radio CultShow Special Live]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-04-2011&group=8&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-04-2011&group=8&gblog=186 Thu, 07 Apr 2011 22:23:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2011&group=8&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2011&group=8&gblog=185 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-[110406]Kim Hyung Jun -Surprise Party ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2011&group=8&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2011&group=8&gblog=185 Wed, 06 Apr 2011 20:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2011&group=8&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2011&group=8&gblog=184 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-[110406]Kim Hyung Jun @ Donga News [17 Pic]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2011&group=8&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-04-2011&group=8&gblog=184 Wed, 06 Apr 2011 16:24:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-04-2011&group=8&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-04-2011&group=8&gblog=183 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-[110403] Kim Hyung Jun @ Jung Min Birthday party]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-04-2011&group=8&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-04-2011&group=8&gblog=183 Sun, 03 Apr 2011 21:25:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-04-2011&group=8&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-04-2011&group=8&gblog=182 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video + Cap -110402 Kim Hyung Jun @ KBS Three Empathy Saturday]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-04-2011&group=8&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-04-2011&group=8&gblog=182 Sun, 03 Apr 2011 17:23:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-04-2011&group=8&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-04-2011&group=8&gblog=181 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-110401 Kim Hyung Jun @ Vivid informed-Star Life Theater Ep2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-04-2011&group=8&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-04-2011&group=8&gblog=181 Sat, 02 Apr 2011 21:07:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-04-2011&group=8&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-04-2011&group=8&gblog=180 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -Kim Hyung Jun -album jacket &Taiwan magazine shooting]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-04-2011&group=8&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-04-2011&group=8&gblog=180 Fri, 01 Apr 2011 0:02:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-03-2011&group=8&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-03-2011&group=8&gblog=179 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[‎110329 Kim Hyung Jun @ KBS 2FM Lee Soo Young's Music Show ]]> ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-03-2011&group=8&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-03-2011&group=8&gblog=179 Tue, 29 Mar 2011 22:12:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-03-2011&group=8&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-03-2011&group=8&gblog=178 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic - 110328 Kim Hyung Jun @ Seoul Fashion Week [Prettyboy]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-03-2011&group=8&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-03-2011&group=8&gblog=178 Mon, 28 Mar 2011 21:34:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-03-2011&group=8&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-03-2011&group=8&gblog=177 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic- [110327]Kim Hyung Jun -Fan Sing Event @ Incheon[PB]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-03-2011&group=8&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-03-2011&group=8&gblog=177 Sun, 27 Mar 2011 23:45:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-03-2011&group=8&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-03-2011&group=8&gblog=176 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic- [110327]Kim Hyung Jun -Fan Sing Event @ Incheon ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-03-2011&group=8&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-03-2011&group=8&gblog=176 Sun, 27 Mar 2011 22:11:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2011&group=8&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2011&group=8&gblog=175 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-110320 Kim Hyung Jun @ Fan Signing Event [Prettyboy]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2011&group=8&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-03-2011&group=8&gblog=175 Mon, 21 Mar 2011 0:06:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=174 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-110318 Kim Hyung Jun-Game Team Ep9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=174 Sun, 20 Mar 2011 19:44:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=173 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-[110320]Kim Hyung Jun @ Sebakwi]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=173 Sun, 20 Mar 2011 13:36:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=172 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-[110320]Kim Hyung Jun @Asiae News]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=172 Sun, 20 Mar 2011 12:06:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=171 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-110319 Kim Hyung Jun @ non-no [issue May ,2011]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=8&gblog=171 Sun, 20 Mar 2011 3:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-03-2011&group=8&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-03-2011&group=8&gblog=170 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-110318 Kim Hyung Jun @ KBS Sponge]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-03-2011&group=8&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-03-2011&group=8&gblog=170 Sat, 19 Mar 2011 11:12:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-03-2011&group=8&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-03-2011&group=8&gblog=169 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-110318 Kim Hyung Jun @ KBS Vivid informed]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-03-2011&group=8&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-03-2011&group=8&gblog=169 Sat, 19 Mar 2011 11:07:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-03-2011&group=8&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-03-2011&group=8&gblog=168 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-110313 Kim Hyung Jun @ Inkigayo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-03-2011&group=8&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-03-2011&group=8&gblog=168 Sun, 13 Mar 2011 18:24:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=167 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110312 Kim Hyung Jun @ Fansign Event [prettyboy] ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=167 Sat, 12 Mar 2011 23:22:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=166 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -110312 Kim Hyung Jun @ Fansign Event [ohjuny]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=166 Sat, 12 Mar 2011 19:53:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=165 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-110312 Kim Hyung Jun @ Music core]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=165 Sat, 12 Mar 2011 19:17:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=164 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Media Photo] 110312 Kim Hyung Jun @ Fansign Event ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=164 Sat, 12 Mar 2011 13:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=163 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-[110311]Kim Hyung Jun @Music bank]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-03-2011&group=8&gblog=163 Sat, 12 Mar 2011 2:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=8&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=8&gblog=162 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-[110311]Kim Hyung Jun -Game Team Ep.8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=8&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=8&gblog=162 Fri, 11 Mar 2011 23:57:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=8&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=8&gblog=161 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-110310 Kim Hyung Jun @ M countdown]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=8&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=8&gblog=161 Fri, 11 Mar 2011 2:14:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=8&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=8&gblog=160 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-[110307]Kim Hyung Jun @Mnet WIDE - oH aH MV shooting ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=8&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=8&gblog=160 Mon, 07 Mar 2011 21:34:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=8&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=8&gblog=159 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-Kim Hyung Jun & Storm-V]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=8&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=8&gblog=159 Mon, 07 Mar 2011 16:28:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=8&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=8&gblog=158 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic - Kim Hyung Jun - PLAY Magazine ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=8&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=8&gblog=158 Mon, 07 Mar 2011 21:25:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=8&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=8&gblog=157 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-[110306] Kim Hyung Jun-Makes Game Team]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=8&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=8&gblog=157 Sun, 06 Mar 2011 23:23:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=8&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=8&gblog=156 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-[110304]Kim Hyung Jun -Game Team Ep.7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=8&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=8&gblog=156 Sun, 06 Mar 2011 1:31:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=8&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=8&gblog=155 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -[110305]Kim Hyung Jun Korea Showcase [Prettyboy]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=8&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=8&gblog=155 Sun, 06 Mar 2011 0:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-03-2011&group=8&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-03-2011&group=8&gblog=154 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -[110305]Media Photo-Kim Hyung Jun Korea Showcase]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-03-2011&group=8&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-03-2011&group=8&gblog=154 Sat, 05 Mar 2011 12:00:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-03-2011&group=8&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-03-2011&group=8&gblog=153 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -Kim hyung Jun @music.naver]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-03-2011&group=8&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-03-2011&group=8&gblog=153 Thu, 03 Mar 2011 1:12:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-03-2011&group=8&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-03-2011&group=8&gblog=152 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-Kim Hyung Jun @ Telzone]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-03-2011&group=8&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-03-2011&group=8&gblog=152 Wed, 02 Mar 2011 20:27:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-03-2011&group=8&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-03-2011&group=8&gblog=151 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Posters Kim HyungJun 1st Mini Album from JP site]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-03-2011&group=8&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-03-2011&group=8&gblog=151 Tue, 01 Mar 2011 21:02:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-02-2011&group=8&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-02-2011&group=8&gblog=150 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Info-[Posters+Vídeo Promo]KIM HYUNG JUN JAPAN LIVE TOUR 2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-02-2011&group=8&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-02-2011&group=8&gblog=150 Mon, 28 Feb 2011 21:41:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2011&group=8&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2011&group=8&gblog=149 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ Cap - [110225] SS501 Kim Hyung Jun -Forms Game Team Ep6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2011&group=8&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2011&group=8&gblog=149 Sat, 26 Feb 2011 12:06:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2011&group=8&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2011&group=8&gblog=148 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap - [110216]Kim Hyung Jun @M Net wide ent ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2011&group=8&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2011&group=8&gblog=148 Sat, 26 Feb 2011 12:03:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2011&group=8&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2011&group=8&gblog=147 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-[201102223] Kim Hyung Jun @ JP site]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2011&group=8&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-02-2011&group=8&gblog=147 Wed, 23 Feb 2011 21:46:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-02-2011&group=8&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-02-2011&group=8&gblog=146 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic- Kim Hyung Jun Japan 1st Party in Tokyo [JP site]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-02-2011&group=8&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-02-2011&group=8&gblog=146 Tue, 22 Feb 2011 12:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-02-2011&group=8&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-02-2011&group=8&gblog=145 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -[20110220]Kim Hyung Jun @ Gimpo Airport-come back from JP]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-02-2011&group=8&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-02-2011&group=8&gblog=145 Sun, 20 Feb 2011 23:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-02-2011&group=8&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-02-2011&group=8&gblog=143 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -[110218]Kim Hyung Jun @ Haneda Airport from JP site]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-02-2011&group=8&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-02-2011&group=8&gblog=143 Fri, 18 Feb 2011 22:48:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-02-2011&group=8&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-02-2011&group=8&gblog=142 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ Pic -[110218]Kim HyungJun at Gimpo Airport [JUNique]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-02-2011&group=8&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-02-2011&group=8&gblog=142 Fri, 18 Feb 2011 12:26:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-02-2011&group=8&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-02-2011&group=8&gblog=141 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -[110218]Kim HyungJun at Gimpo Airport going to Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-02-2011&group=8&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-02-2011&group=8&gblog=141 Fri, 18 Feb 2011 11:14:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-02-2011&group=8&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-02-2011&group=8&gblog=140 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap- Kim Hyung Jun -MV PAPARAZZI [1920 x1080]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-02-2011&group=8&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-02-2011&group=8&gblog=140 Wed, 16 Feb 2011 22:32:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-02-2011&group=8&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-02-2011&group=8&gblog=139 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ Cap - [110211] SS501 Kim Hyung Jun -Forms Game Team Ep4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-02-2011&group=8&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-02-2011&group=8&gblog=139 Sat, 12 Feb 2011 12:10:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-02-2011&group=8&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-02-2011&group=8&gblog=138 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic - Kim Hyung Jun @Jisin Magazine]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-02-2011&group=8&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-02-2011&group=8&gblog=138 Tue, 08 Feb 2011 11:08:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2011&group=8&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2011&group=8&gblog=137 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic - SS501 Kim Hyung Jun-Make Gundam ]]> ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2011&group=8&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2011&group=8&gblog=137 Sun, 06 Feb 2011 20:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2011&group=8&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2011&group=8&gblog=136 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ Cap - [110204] SS501 Kim Hyung Jun -Forms Game Team Ep3 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2011&group=8&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2011&group=8&gblog=136 Sun, 06 Feb 2011 16:47:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2011&group=8&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2011&group=8&gblog=135 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap - [110128] SS501 Kim Hyung Jun -Forms Game Team Ep2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2011&group=8&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2011&group=8&gblog=135 Sat, 29 Jan 2011 9:42:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-01-2011&group=8&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-01-2011&group=8&gblog=134 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-HyungJun Forms Game Team photo shoot]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-01-2011&group=8&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-01-2011&group=8&gblog=134 Tue, 25 Jan 2011 12:34:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2011&group=8&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2011&group=8&gblog=133 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-[20110122]Kim Hyung Jun @ Park Jung Min Fanmeet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2011&group=8&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-01-2011&group=8&gblog=133 Mon, 24 Jan 2011 21:29:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2011&group=8&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2011&group=8&gblog=132 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-[20110121]Kim Hyung Jun @ MBC Forms Game Team ep1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2011&group=8&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2011&group=8&gblog=132 Sun, 23 Jan 2011 20:32:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-01-2011&group=8&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-01-2011&group=8&gblog=131 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -HnB's first product "Piro Piro" by Kim Hyung Jun & Ki Bum]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-01-2011&group=8&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-01-2011&group=8&gblog=131 Fri, 21 Jan 2011 21:54:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-01-2011&group=8&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-01-2011&group=8&gblog=130 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ Kim Hyung Jun– 2011 Japan Official Calendar]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-01-2011&group=8&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-01-2011&group=8&gblog=130 Fri, 21 Jan 2011 22:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2011&group=8&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2011&group=8&gblog=129 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20110118]Kim Hyung Jun @ Music high]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2011&group=8&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2011&group=8&gblog=129 Tue, 18 Jan 2011 10:51:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-01-2011&group=8&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-01-2011&group=8&gblog=128 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -[20110117]Kim Hyung Jun Forms Game Team - Auditions Scene]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-01-2011&group=8&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-01-2011&group=8&gblog=128 Mon, 17 Jan 2011 22:44:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2011&group=8&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2011&group=8&gblog=127 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Scan-[20110116]Musical ATTACK-HyungJun on Inkigayo Magazine]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2011&group=8&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2011&group=8&gblog=127 Sun, 16 Jan 2011 19:15:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2011&group=8&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2011&group=8&gblog=126 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Scan-[20110116]HyungJun &Kibum on Inkigayo Magazine ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2011&group=8&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2011&group=8&gblog=126 Sun, 16 Jan 2011 19:11:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-01-2011&group=8&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-01-2011&group=8&gblog=125 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-[110114]Kim Hyung Jun @ MBC GAME Hyung Jun-forms game team ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-01-2011&group=8&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-01-2011&group=8&gblog=125 Fri, 14 Jan 2011 20:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2011&group=8&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2011&group=8&gblog=124 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-[20110111]Kim Hyung Jun @ Music high]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2011&group=8&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2011&group=8&gblog=124 Tue, 11 Jan 2011 1:27:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-01-2011&group=8&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-01-2011&group=8&gblog=123 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -[110110]Kim Hyung Jun @ Poster MBC Game season2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-01-2011&group=8&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-01-2011&group=8&gblog=123 Mon, 10 Jan 2011 22:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-01-2011&group=8&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-01-2011&group=8&gblog=122 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -Kim Hyung Jun and Jung Min on Ten Ten Club]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-01-2011&group=8&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-01-2011&group=8&gblog=122 Mon, 10 Jan 2011 22:48:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-01-2011&group=8&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-01-2011&group=8&gblog=121 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-[20110108]Kim Hyung Jun-Sponsors]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-01-2011&group=8&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-01-2011&group=8&gblog=121 Sat, 08 Jan 2011 10:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2011&group=8&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2011&group=8&gblog=120 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap+Vedio [110106] Kim Hyung Jun @ MBC Game Season 2-Video Promo open auditions]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2011&group=8&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2011&group=8&gblog=120 Thu, 06 Jan 2011 23:42:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2011&group=8&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2011&group=8&gblog=119 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-[110105] Kim Hyung Jun From Japan Website ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2011&group=8&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2011&group=8&gblog=119 Thu, 06 Jan 2011 11:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-01-2011&group=8&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-01-2011&group=8&gblog=118 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[110101]Kim Hyung Jun @ Hope TV]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-01-2011&group=8&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-01-2011&group=8&gblog=118 Mon, 03 Jan 2011 12:22:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-01-2011&group=8&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-01-2011&group=8&gblog=117 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic + Video ‎[20110101]Kim Hyung Jun countdown to New Year 2011 @ MUSICAL CAFE-IN (Cr.Lupinjun)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-01-2011&group=8&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-01-2011&group=8&gblog=117 Sat, 01 Jan 2011 1:02:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-01-2011&group=8&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-01-2011&group=8&gblog=116 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -[20110101]Kim Hyung Jun countdown to New Year 2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-01-2011&group=8&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-01-2011&group=8&gblog=116 Sat, 01 Jan 2011 3:03:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2010&group=8&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2010&group=8&gblog=115 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-[20101231]Kim Hyung Jun @ Music high]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2010&group=8&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2010&group=8&gblog=115 Fri, 31 Dec 2010 18:32:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2010&group=8&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2010&group=8&gblog=114 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Scan-Kim Hyung Jun @ Trendy No.17]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2010&group=8&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2010&group=8&gblog=114 Wed, 29 Dec 2010 10:14:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-12-2010&group=8&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-12-2010&group=8&gblog=113 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[‎Pic-[20101228]Kim Hyung Jun @ mydaily]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-12-2010&group=8&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-12-2010&group=8&gblog=113 Tue, 28 Dec 2010 10:02:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-12-2010&group=8&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-12-2010&group=8&gblog=112 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -[101227]New Year Gifes -make by me]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-12-2010&group=8&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-12-2010&group=8&gblog=112 Mon, 27 Dec 2010 21:17:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-12-2010&group=8&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-12-2010&group=8&gblog=111 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap -[101225] Kim Hyung Jun @Japan Mnet(STAR VJ SHOW)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-12-2010&group=8&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-12-2010&group=8&gblog=111 Sun, 26 Dec 2010 14:45:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-12-2010&group=8&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-12-2010&group=8&gblog=110 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-Kim Hyung Jun Message for Merry Christmas On Japan Web]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-12-2010&group=8&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-12-2010&group=8&gblog=110 Sat, 25 Dec 2010 10:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-12-2010&group=8&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-12-2010&group=8&gblog=109 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -[101224]Kim Hyung Jun -Merry Christmas On Japan Web]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-12-2010&group=8&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-12-2010&group=8&gblog=109 Sat, 25 Dec 2010 2:26:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-12-2010&group=8&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-12-2010&group=8&gblog=108 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-[20101225]Kim Hyung Jun @Music High]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-12-2010&group=8&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-12-2010&group=8&gblog=108 Sat, 25 Dec 2010 2:16:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-12-2010&group=8&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-12-2010&group=8&gblog=107 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[‎[20101224]Kim Hyung Jun handwritten card, "Merry X Mas"]]> ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-12-2010&group=8&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-12-2010&group=8&gblog=107 Fri, 24 Dec 2010 12:02:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-12-2010&group=8&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-12-2010&group=8&gblog=106 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-Kim Hyung Jun DVD Secret Package Part 2 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-12-2010&group=8&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-12-2010&group=8&gblog=106 Wed, 22 Dec 2010 3:13:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-12-2010&group=8&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-12-2010&group=8&gblog=105 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-Kim Hyung Jun DVD Secret Package Part 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-12-2010&group=8&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-12-2010&group=8&gblog=105 Wed, 22 Dec 2010 2:23:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-12-2010&group=8&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-12-2010&group=8&gblog=104 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -Kim Hyung Jun Play Bowling]]> ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-12-2010&group=8&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-12-2010&group=8&gblog=104 Tue, 21 Dec 2010 22:02:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2010&group=8&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2010&group=8&gblog=103 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap[20101219]Kim Hyung Jun @ SweetRoom (TV FashionN ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2010&group=8&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2010&group=8&gblog=103 Mon, 20 Dec 2010 9:29:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-12-2010&group=8&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-12-2010&group=8&gblog=102 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -[20101218]Kim Hyung Jun -photo shoot @spn.edaily]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-12-2010&group=8&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-12-2010&group=8&gblog=102 Sat, 18 Dec 2010 14:50:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-12-2010&group=8&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-12-2010&group=8&gblog=101 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -Kim Hyung Jun @ MBC Special "Idol Love Sharing"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-12-2010&group=8&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-12-2010&group=8&gblog=101 Sat, 18 Dec 2010 12:57:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-12-2010&group=8&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-12-2010&group=8&gblog=100 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-[20101218]Kim Hyung Jun on Starnews]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-12-2010&group=8&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-12-2010&group=8&gblog=100 Sat, 18 Dec 2010 11:04:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-03-2014&group=7&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-03-2014&group=7&gblog=107 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[News] 140303 เปิดตัวอีกคู่แล้ว “โซอีฮยอน” (So Yi Hyun) คบไอดอลรุ่นน้อง “คิมฮยองจุน” (Kim Hyung Jun)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-03-2014&group=7&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-03-2014&group=7&gblog=107 Wed, 05 Mar 2014 0:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-10-2013&group=7&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-10-2013&group=7&gblog=106 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[News]Kim Hyung Jun-Seon Hee-Hee Seong, เตรียมพบกับรักสามเศร้าของพวกเขาได้ใน"Love Rides the Song"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-10-2013&group=7&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-10-2013&group=7&gblog=106 Thu, 17 Oct 2013 20:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2013&group=7&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2013&group=7&gblog=105 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[News] "คิมฮยองจุน" ประกบ "ดาซม" ในละคร Love Through Song]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2013&group=7&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2013&group=7&gblog=105 Wed, 25 Sep 2013 20:35:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2013&group=7&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2013&group=7&gblog=104 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[News] 130905 “คิมฮยองจุน” (Kim Hyung Jun) แง้ม เรื่องคืนวง “SS501”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2013&group=7&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2013&group=7&gblog=104 Sun, 08 Sep 2013 2:10:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2013&group=7&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2013&group=7&gblog=103 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] 130904 Kim Hyung Jun -Interview with My Daily ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2013&group=7&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2013&group=7&gblog=103 Sun, 08 Sep 2013 2:07:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-06-2013&group=7&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-06-2013&group=7&gblog=102 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] 130627 คิมฮยองจุนได้รับเลือกให้เป็นนายแบบคนใหม่ของ Lotte JTB ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-06-2013&group=7&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-06-2013&group=7&gblog=102 Thu, 27 Jun 2013 21:59:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2013&group=7&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2013&group=7&gblog=101 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[News+Vid ] 130608 - SS501 ฉลองครบรอบ 8 ปีร่วมกัน!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2013&group=7&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2013&group=7&gblog=101 Tue, 11 Jun 2013 22:31:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=7&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=7&gblog=100 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] คิมฮยองจุนพูดเกี่ยวกับวันที่มืดมัวของเขาก่อนเดบิวท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=7&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2013&group=7&gblog=100 Wed, 05 Jun 2013 15:43:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-04-2013&group=12&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-04-2013&group=12&gblog=81 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[MBC Drama] 『금나와라, 뚝딱! (Gold Appear)』]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-04-2013&group=12&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-04-2013&group=12&gblog=81 Sun, 07 Apr 2013 13:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-02-2013&group=12&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-02-2013&group=12&gblog=80 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Vid] 130209 Kim Hyung Jun and Kim Hyun Joong (2HJ)-playing football together]]> ///....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-02-2013&group=12&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-02-2013&group=12&gblog=80 Sun, 10 Feb 2013 19:23:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=12&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=12&gblog=79 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Vid] 130115 Kim Hyung Jun Wins Fashionista Award at '2013 Asia Model Festival Awards' ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=12&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=12&gblog=79 Wed, 16 Jan 2013 23:34:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2012&group=12&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2012&group=12&gblog=78 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Vid] 121231 Kim Hyung Jun - Happy New Year 2013 Message ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2012&group=12&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2012&group=12&gblog=78 Mon, 31 Dec 2012 12:43:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-12-2012&group=12&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-12-2012&group=12&gblog=77 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Vid] Kim Hyung Jun เชิญชวนร่วมงาน Thailand - Korea Friendship Festival 2012]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-12-2012&group=12&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-12-2012&group=12&gblog=77 Wed, 05 Dec 2012 0:41:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-09-2012&group=12&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-09-2012&group=12&gblog=76 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Vid] I knew I loved you ~ Kim Hyung Jun ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-09-2012&group=12&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-09-2012&group=12&gblog=76 Thu, 27 Sep 2012 11:13:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-09-2012&group=12&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-09-2012&group=12&gblog=75 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[MV Drama ver.]Kim Hyung Jun (김형준) - Just Let It Go+ Bad Guy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-09-2012&group=12&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-09-2012&group=12&gblog=75 Mon, 10 Sep 2012 13:33:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-08-2012&group=12&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-08-2012&group=12&gblog=74 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Vid] 120805 Kim Hyung Jun @ Odaiba Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-08-2012&group=12&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-08-2012&group=12&gblog=74 Mon, 06 Aug 2012 23:41:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-06-2012&group=12&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-06-2012&group=12&gblog=73 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[MV Drama Teaser] SORRY I'M SORRY - Kim Hyung Jun]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-06-2012&group=12&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-06-2012&group=12&gblog=73 Sat, 30 Jun 2012 21:51:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2012&group=12&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2012&group=12&gblog=72 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[MV+Thai Lyrics]Kim Hyung Jun (SS501) - 사랑한단 말도 (I love you OST)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2012&group=12&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2012&group=12&gblog=72 Fri, 18 May 2012 23:06:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2012&group=12&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2012&group=12&gblog=71 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Karaoke + Thai trans]Kim Hyung Jun (SS501) - sign (I love you OST)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2012&group=12&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2012&group=12&gblog=71 Fri, 18 May 2012 22:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=12&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=12&gblog=70 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[THAI SUB/ซับไทย] Kim Hyung Jun -KBS DRAMA<Sunshine Girl /Glowing She> -จบแล้ว-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=12&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=12&gblog=70 Sun, 04 Mar 2012 16:59:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=12&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=12&gblog=69 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Vid]KBS Drama - Glowing She // Sunshine Girl Ep.1,Ep2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=12&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=12&gblog=69 Mon, 09 Jan 2012 21:01:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2012&group=12&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2012&group=12&gblog=68 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Vid]120105 Kim Hyung Jun's New Drama Preview]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2012&group=12&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-01-2012&group=12&gblog=68 Fri, 06 Jan 2012 11:24:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=12&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=12&gblog=67 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Vid]111230 Kim Hyung Jun @ KBS TV50]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=12&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=12&gblog=67 Mon, 02 Jan 2012 19:03:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=12&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=12&gblog=66 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Vid]111229-111230 Kim Hyung Jun @ AirPort]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=12&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2012&group=12&gblog=66 Mon, 02 Jan 2012 18:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2011&group=12&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2011&group=12&gblog=65 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[vid]111108 Kim Hyung Jun-Cheer for All the examinees in KOREA.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2011&group=12&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2011&group=12&gblog=65 Tue, 08 Nov 2011 21:56:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2011&group=12&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2011&group=12&gblog=64 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Vid]‎111021 Kim Hyung Jun @ SFW MAKING FILM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2011&group=12&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2011&group=12&gblog=64 Wed, 26 Oct 2011 21:07:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=12&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=12&gblog=63 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[vid]111021 Kim Hyung Jun @ S/S 2012 Seoul Fashion Week ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=12&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2011&group=12&gblog=63 Sat, 22 Oct 2011 0:43:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2011&group=12&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2011&group=12&gblog=62 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-Kim Hyung Jun - Love Letter S2 Ep38 [Cut]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2011&group=12&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2011&group=12&gblog=62 Sun, 16 Oct 2011 22:41:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2011&group=12&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2011&group=12&gblog=61 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Translation] Kim Hyung Jun's Message in his Official YouTube Channel]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2011&group=12&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-08-2011&group=12&gblog=61 Tue, 09 Aug 2011 23:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-06-2011&group=12&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-06-2011&group=12&gblog=60 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-Kim Hyung Jun @ MNet Wide]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-06-2011&group=12&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-06-2011&group=12&gblog=60 Tue, 21 Jun 2011 0:56:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2011&group=12&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2011&group=12&gblog=59 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-110611 Kim Hyung Jun @ We Got Married[Guest]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2011&group=12&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-06-2011&group=12&gblog=59 Sat, 11 Jun 2011 20:07:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2011&group=12&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2011&group=12&gblog=58 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video- Super Star- Black City [Kim Hyung Jun]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2011&group=12&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2011&group=12&gblog=58 Sun, 05 Jun 2011 3:21:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2011&group=12&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2011&group=12&gblog=57 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-‎110601 Kim Hyung jun @ MADE IN JAPAN]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2011&group=12&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2011&group=12&gblog=57 Thu, 02 Jun 2011 22:32:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2011&group=12&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2011&group=12&gblog=56 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-110523 - Kim Hyung Jun @ MBC Every1 God Of Cookery ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2011&group=12&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2011&group=12&gblog=56 Tue, 24 May 2011 9:45:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-05-2011&group=12&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-05-2011&group=12&gblog=55 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-‎110521 Kim Hyung Jun @ MBC Sebakwi]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-05-2011&group=12&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-05-2011&group=12&gblog=55 Sun, 22 May 2011 14:28:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=12&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=12&gblog=54 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-11520 Kim Hyung Jun @ Sponge Zero [cut]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=12&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=12&gblog=54 Sat, 21 May 2011 3:39:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=12&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=12&gblog=53 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-110520 Kim Hyung Jun @ MnetWIED-MC Special]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=12&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=12&gblog=53 Sat, 21 May 2011 3:32:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=12&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=12&gblog=52 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-110521 Kim Hyung jun @ CBC TV [kuru kuru miracle].]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=12&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2011&group=12&gblog=52 Sat, 21 May 2011 3:29:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2011&group=12&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2011&group=12&gblog=51 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video - 110518 Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE -MC Special.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2011&group=12&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-05-2011&group=12&gblog=51 Wed, 18 May 2011 23:03:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-05-2011&group=12&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-05-2011&group=12&gblog=50 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Voice-110512 Kim Hyung Jun @ SUNSHINE SAKAE presents RADIO SPRASH]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-05-2011&group=12&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-05-2011&group=12&gblog=50 Thu, 12 May 2011 21:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-05-2011&group=12&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-05-2011&group=12&gblog=49 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-110507 Kim Hyung Jun vs Siwan,Simon D ,Hoya@100 Points Out Of 100 [Cut]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-05-2011&group=12&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-05-2011&group=12&gblog=49 Sat, 07 May 2011 22:23:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2011&group=12&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2011&group=12&gblog=48 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-110430 Kim Hyung Jun @ SBS Starking E213]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2011&group=12&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-05-2011&group=12&gblog=48 Sun, 01 May 2011 11:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-04-2011&group=12&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-04-2011&group=12&gblog=47 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-110425 Kim Hyung Jun @Fun Quizzes Club]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-04-2011&group=12&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-04-2011&group=12&gblog=47 Tue, 26 Apr 2011 21:37:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-04-2011&group=12&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-04-2011&group=12&gblog=46 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-110424 Kim Hyung Jun @ SBS Challenge 1000 Songs]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-04-2011&group=12&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-04-2011&group=12&gblog=46 Mon, 25 Apr 2011 21:42:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-04-2011&group=12&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-04-2011&group=12&gblog=45 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Vidoo-110416 Kim Hyung Jun @ Arirang TV Pops in Seoul - Pops Star Talk]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-04-2011&group=12&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-04-2011&group=12&gblog=45 Sun, 17 Apr 2011 2:58:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2011&group=12&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2011&group=12&gblog=44 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-110325 Kim Hyung Jun @ Muisc Bank]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2011&group=12&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2011&group=12&gblog=44 Sat, 26 Mar 2011 10:52:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2011&group=12&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2011&group=12&gblog=43 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-110325 Kim Hyung Jun @ KBS VJ Special Forces ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2011&group=12&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2011&group=12&gblog=43 Sat, 26 Mar 2011 10:49:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=12&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=12&gblog=42 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-110310-Kim Hyung Jun @ M CounDown]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=12&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=12&gblog=42 Fri, 11 Mar 2011 1:58:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=12&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=12&gblog=41 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Full MV-oH aH -SS501 Kim Hyung Jun ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=12&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=12&gblog=41 Fri, 11 Mar 2011 1:56:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=12&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=12&gblog=40 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Full MV-Girl -SS501 Kim Hyung Jun]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=12&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=12&gblog=40 Mon, 07 Mar 2011 21:45:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=12&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=12&gblog=39 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-110307 Kim Hyung Jun @ Ystar ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=12&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2011&group=12&gblog=39 Mon, 07 Mar 2011 21:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-02-2011&group=12&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-02-2011&group=12&gblog=38 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Teaser] Kim Hyung Jun (SS501) - GIRL MV Teaser]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-02-2011&group=12&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-02-2011&group=12&gblog=38 Mon, 28 Feb 2011 22:03:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-02-2011&group=12&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-02-2011&group=12&gblog=37 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-[110211] SS501 Hyung Jun- Game Team EP4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-02-2011&group=12&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-02-2011&group=12&gblog=37 Sat, 12 Feb 2011 12:20:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2011&group=12&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2011&group=12&gblog=36 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-[110204] SS501 Hyung Jun- Game Team EP3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2011&group=12&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2011&group=12&gblog=36 Sun, 06 Feb 2011 16:56:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-01-2011&group=12&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-01-2011&group=12&gblog=35 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[File Download [110128] SS501 Kim Hyung Jun -Forms Game Team Ep2.avi]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-01-2011&group=12&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-01-2011&group=12&gblog=35 Fri, 28 Jan 2011 10:06:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2011&group=12&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2011&group=12&gblog=34 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Download [110121] SS501 Kim Hyung Jun -Forms Game Team Ep1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2011&group=12&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2011&group=12&gblog=34 Sat, 22 Jan 2011 12:31:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-01-2011&group=12&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-01-2011&group=12&gblog=33 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-[110114]Kim Hyung Jun @ MBC GAME Hyung Jun-forms game team ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-01-2011&group=12&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-01-2011&group=12&gblog=33 Fri, 14 Jan 2011 20:39:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2011&group=12&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2011&group=12&gblog=32 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[video-[101225]Kim Hyung Jun @ STAR VJ SHOW -Answer Fan questions ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2011&group=12&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2011&group=12&gblog=32 Sun, 09 Jan 2011 16:21:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2011&group=12&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2011&group=12&gblog=31 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-[MV]Love is_OST.Musical 'Cafe-in' (Kim Hyung Jun & Kim So Jung) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2011&group=12&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2011&group=12&gblog=31 Sun, 09 Jan 2011 16:19:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-12-2010&group=12&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-12-2010&group=12&gblog=30 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[‎[DVD] Kim Hyung Jun S-WAVE 1st Presents GIRL]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-12-2010&group=12&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-12-2010&group=12&gblog=30 Sun, 26 Dec 2010 11:10:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2010&group=12&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2010&group=12&gblog=29 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Video-[101219] Kim Hyung Jun @ SweetRoom(TV FashionN )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2010&group=12&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2010&group=12&gblog=29 Mon, 20 Dec 2010 9:33:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2010&group=12&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2010&group=12&gblog=28 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Thai tran[101206]Jung Min & Hyung Jun- Narsha's Volume Up]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2010&group=12&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2010&group=12&gblog=28 Tue, 07 Dec 2010 11:01:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=12&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=12&gblog=27 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Clip-[101202] Kim Hyung Jun@MBC Special Idol Love Sharing ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=12&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=12&gblog=27 Thu, 02 Dec 2010 22:23:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2010&group=12&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2010&group=12&gblog=26 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[101122]Kim Hyung Jun @ Music high-Ordinary People ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2010&group=12&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2010&group=12&gblog=26 Mon, 22 Nov 2010 9:11:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-11-2010&group=12&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-11-2010&group=12&gblog=25 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Clip-[20101105]SS501 Kim Hyung Jun Interview]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-11-2010&group=12&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-11-2010&group=12&gblog=25 Fri, 05 Nov 2010 21:57:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-11-2010&group=12&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-11-2010&group=12&gblog=24 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Clip-[20101105]Kim Hyung Jun @ Music high]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-11-2010&group=12&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-11-2010&group=12&gblog=24 Fri, 05 Nov 2010 21:53:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=12&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=12&gblog=23 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[101102]Kim Hyung Jun @ Music High]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=12&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=12&gblog=23 Tue, 02 Nov 2010 13:21:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2010&group=12&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2010&group=12&gblog=22 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai sub]Kim Hyung jun @ Idol in the middle EP1_cut]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2010&group=12&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2010&group=12&gblog=22 Sun, 31 Oct 2010 20:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2010&group=12&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2010&group=12&gblog=21 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Sub]101024 UBN News-Kim Hyung Jun Taiwan interview ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2010&group=12&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2010&group=12&gblog=21 Mon, 25 Oct 2010 3:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=12&gblog=20 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ [20101012]Kim Hyung jun @ Japan Official website ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=12&gblog=20 Tue, 12 Oct 2010 21:56:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-10-2010&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-10-2010&group=12&gblog=19 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[VIDEO-[20101001]Kim Hyung Jun and Choco @E New korea]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-10-2010&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-10-2010&group=12&gblog=19 Sat, 02 Oct 2010 0:29:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2010&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2010&group=12&gblog=18 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ [100925]Kim Hyung Jun @ Music high-To Be Fortunate ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2010&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2010&group=12&gblog=18 Sat, 25 Sep 2010 1:44:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-09-2010&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-09-2010&group=12&gblog=17 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Sub]Kim Hyung Jun @ Japan Fansite ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-09-2010&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-09-2010&group=12&gblog=17 Thu, 23 Sep 2010 19:54:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-09-2010&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-09-2010&group=12&gblog=16 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun- Kiss scene @ Black City MV]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-09-2010&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-09-2010&group=12&gblog=16 Sun, 19 Sep 2010 23:04:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-09-2010&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-09-2010&group=12&gblog=15 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[100919]Kim Hyung Jun @ Gimpo Airport- Join Song Seung Heon 2010 FM in Japan ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-09-2010&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-09-2010&group=12&gblog=15 Sun, 19 Sep 2010 16:43:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=12&gblog=14 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ [100909]Kim Hyung Jun @ Music High-Pikachu Voice]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=12&gblog=14 Thu, 09 Sep 2010 11:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-08-2010&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-08-2010&group=12&gblog=13 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[[Clip]100822- Kim Hyung Jun Massage -Singapore Fan meet ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-08-2010&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-08-2010&group=12&gblog=13 Mon, 23 Aug 2010 1:32:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-08-2010&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-08-2010&group=12&gblog=12 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ [100801] SS501-Kim Hyung Jun Birthday Party 24th]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-08-2010&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-08-2010&group=12&gblog=12 Tue, 03 Aug 2010 11:17:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-08-2010&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-08-2010&group=12&gblog=11 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[100801] SS501 Kim Hyung Jun full video of self cam at home]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-08-2010&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-08-2010&group=12&gblog=11 Tue, 03 Aug 2010 11:05:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-06-2010&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-06-2010&group=12&gblog=10 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Clip]100605-SS501 Hyung Jun _Dry Rehearsal]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-06-2010&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-06-2010&group=12&gblog=10 Sun, 06 Jun 2010 21:34:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-12-2010&group=8&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-12-2010&group=8&gblog=99 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20101217]Kim Hyung Jun @newsen]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-12-2010&group=8&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-12-2010&group=8&gblog=99 Fri, 17 Dec 2010 9:32:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-12-2010&group=8&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-12-2010&group=8&gblog=98 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -[101215] KimHyungJun &Ou Guem Ji]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-12-2010&group=8&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-12-2010&group=8&gblog=98 Thu, 16 Dec 2010 23:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-12-2010&group=8&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-12-2010&group=8&gblog=97 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic- [20101214]Kim Hyung Jun on News]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-12-2010&group=8&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-12-2010&group=8&gblog=97 Tue, 14 Dec 2010 10:04:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-12-2010&group=8&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-12-2010&group=8&gblog=96 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap[20101209]Kim Hyung Jun @ SBS Culture club]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-12-2010&group=8&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-12-2010&group=8&gblog=96 Sun, 12 Dec 2010 21:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-12-2010&group=8&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-12-2010&group=8&gblog=95 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap[20101209]Kim Hyung Jun @One night-cafeIn Promo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-12-2010&group=8&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-12-2010&group=8&gblog=95 Sun, 12 Dec 2010 20:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-12-2010&group=8&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-12-2010&group=8&gblog=94 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Cap]20101209 Kim Hyung Jun@One night_ What star raise]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-12-2010&group=8&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-12-2010&group=8&gblog=94 Sun, 12 Dec 2010 15:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2010&group=8&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2010&group=8&gblog=93 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic - Kim Hyung Jun - DJ Jjun Barefoot]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2010&group=8&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2010&group=8&gblog=93 Wed, 08 Dec 2010 9:01:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2010&group=8&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2010&group=8&gblog=92 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap [20101207]SS501 Kim Hyung Jun @ Music high]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2010&group=8&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2010&group=8&gblog=92 Tue, 07 Dec 2010 10:56:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2010&group=8&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2010&group=8&gblog=91 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -SS501 KimHyungJun @PlayDB]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2010&group=8&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2010&group=8&gblog=91 Tue, 07 Dec 2010 10:37:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-12-2010&group=8&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-12-2010&group=8&gblog=90 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic -[101203] Kim Hyung Jun @ Musical Cafein]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-12-2010&group=8&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-12-2010&group=8&gblog=90 Sat, 04 Dec 2010 19:08:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=89 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-[101202]SS501 Kim Hyung Jun - MBC Special Idol Love Sharing]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=89 Thu, 02 Dec 2010 22:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=88 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]SS501 Kim Hyung Jun -From Twitter 12/02]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=88 Thu, 02 Dec 2010 11:39:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=87 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun-Sponsors of Green Apple hood]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=87 Thu, 02 Dec 2010 11:36:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=86 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]SS501 Kim Hyung Jun -Sleep]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=8&gblog=86 Thu, 02 Dec 2010 11:25:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2010&group=8&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2010&group=8&gblog=85 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung jun & Kim So jeong Record OST.CafeIn-Love is]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2010&group=8&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2010&group=8&gblog=85 Fri, 26 Nov 2010 9:31:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2010&group=8&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2010&group=8&gblog=84 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[‎[20101124]Kim Hyung Jun @Cafe-In_ First day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2010&group=8&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2010&group=8&gblog=84 Fri, 26 Nov 2010 9:03:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-11-2010&group=8&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-11-2010&group=8&gblog=83 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20101124]Kim Hyung Jun-The first Performances-Congratulations Flowers]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-11-2010&group=8&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-11-2010&group=8&gblog=83 Wed, 24 Nov 2010 13:41:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-11-2010&group=8&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-11-2010&group=8&gblog=82 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[101122]Kim Hyung Jun Cafe-In PressCon From Kimdot]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-11-2010&group=8&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-11-2010&group=8&gblog=82 Tue, 23 Nov 2010 12:54:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2010&group=8&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2010&group=8&gblog=81 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[‎[20101122]Kim Hyung Jun Cafe-In PressCon]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2010&group=8&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-11-2010&group=8&gblog=81 Mon, 22 Nov 2010 21:48:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-11-2010&group=8&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-11-2010&group=8&gblog=80 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20101112]KIm Hyung Jun@Music High-GIF]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-11-2010&group=8&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-11-2010&group=8&gblog=80 Fri, 12 Nov 2010 10:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2010&group=8&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2010&group=8&gblog=79 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun@ Trendy magazine No.17]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2010&group=8&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2010&group=8&gblog=79 Wed, 10 Nov 2010 14:00:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2010&group=8&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2010&group=8&gblog=78 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[101110]Kim Hyung Jun-Musical caffeine Photos]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2010&group=8&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-11-2010&group=8&gblog=78 Wed, 10 Nov 2010 12:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-11-2010&group=8&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-11-2010&group=8&gblog=77 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20101109]SS501-Kim Hyung Jun @ Music High]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-11-2010&group=8&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-11-2010&group=8&gblog=77 Tue, 09 Nov 2010 23:17:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-11-2010&group=8&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-11-2010&group=8&gblog=76 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ Cap-[20101106]Kim Hyung Jun @ Trend E]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-11-2010&group=8&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-11-2010&group=8&gblog=76 Sun, 07 Nov 2010 1:14:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-11-2010&group=8&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-11-2010&group=8&gblog=75 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[‎[Cap] 20101105-Kim Hyung Jun @ MBC every1 ep6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-11-2010&group=8&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-11-2010&group=8&gblog=75 Fri, 05 Nov 2010 21:59:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=8&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=8&gblog=74 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun @ Sponsored by CG watches]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=8&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=8&gblog=74 Tue, 02 Nov 2010 9:31:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=8&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=8&gblog=73 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[‎[20101102]Kim Hyung Jun @nocutnews]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=8&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=8&gblog=73 Tue, 02 Nov 2010 9:30:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=8&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=8&gblog=72 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20101102]Kim Hyung Jun @ Music high]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=8&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-11-2010&group=8&gblog=72 Tue, 02 Nov 2010 9:29:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2010&group=8&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2010&group=8&gblog=71 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20101031]Kim Hyung Jun Come back to Korean]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2010&group=8&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2010&group=8&gblog=71 Sun, 31 Oct 2010 20:05:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2010&group=8&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2010&group=8&gblog=70 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20101024]KIm Hyung Jun @Taiwan Fan Meet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2010&group=8&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2010&group=8&gblog=70 Mon, 25 Oct 2010 14:03:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2010&group=8&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2010&group=8&gblog=69 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ Kim Hyung Jun @ The daily Focus]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2010&group=8&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-10-2010&group=8&gblog=69 Mon, 25 Oct 2010 3:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2010&group=8&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2010&group=8&gblog=68 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ ‎[20101022]Kim Hyung Jun @ SBS Hope TV]]> ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2010&group=8&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2010&group=8&gblog=68 Fri, 22 Oct 2010 23:48:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2010&group=8&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2010&group=8&gblog=67 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20101022]Kim Hyung Jun @ MBC every1 EP4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2010&group=8&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-10-2010&group=8&gblog=67 Fri, 22 Oct 2010 23:41:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2010&group=8&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2010&group=8&gblog=66 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[‎[20101021]Kim HYung Jun@clubcity.kr]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2010&group=8&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2010&group=8&gblog=66 Thu, 21 Oct 2010 15:41:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-10-2010&group=8&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-10-2010&group=8&gblog=65 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20101018]Kim Hyung jun ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-10-2010&group=8&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-10-2010&group=8&gblog=65 Mon, 18 Oct 2010 11:48:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2010&group=8&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2010&group=8&gblog=64 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20101015]Kim Hyung Jun@MBC every1 EP3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2010&group=8&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2010&group=8&gblog=64 Sat, 16 Oct 2010 17:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-10-2010&group=8&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-10-2010&group=8&gblog=63 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ Kim Hyung Jun, visit Jewellery Shop]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-10-2010&group=8&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-10-2010&group=8&gblog=63 Thu, 14 Oct 2010 8:42:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=8&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=8&gblog=62 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-[20101012]Kim Hyug Jun @ Music high -Gif ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=8&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=8&gblog=62 Tue, 12 Oct 2010 10:56:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=8&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=8&gblog=61 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic-[20101012]Kim Hyug Jun @ Music high]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=8&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=8&gblog=61 Tue, 12 Oct 2010 2:15:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=8&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=8&gblog=60 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[PIC-[20101011]Hyung Jun From twitter]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=8&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-10-2010&group=8&gblog=60 Tue, 12 Oct 2010 2:11:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-10-2010&group=8&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-10-2010&group=8&gblog=59 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pix]Kim Hyung Jun @ Idol in the Midnight ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-10-2010&group=8&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-10-2010&group=8&gblog=59 Sun, 10 Oct 2010 22:12:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-10-2010&group=8&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-10-2010&group=8&gblog=58 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap-[20101008]Kim Hyung Jun @ Mnet WIDE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-10-2010&group=8&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-10-2010&group=8&gblog=58 Sat, 09 Oct 2010 12:40:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-10-2010&group=8&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-10-2010&group=8&gblog=57 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Cap ‎[20101007]Kim Hyung Jun @ MBC every1 EP.2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-10-2010&group=8&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-10-2010&group=8&gblog=57 Sat, 09 Oct 2010 12:33:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-10-2010&group=8&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-10-2010&group=8&gblog=56 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[‎[20101001]Kim Hyung Jun and Choco @E New korea]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-10-2010&group=8&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-10-2010&group=8&gblog=56 Sat, 02 Oct 2010 0:25:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-09-2010&group=8&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-09-2010&group=8&gblog=55 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20100929]SS501-Kim Hyung Jun @ E!News Korea ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-09-2010&group=8&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-09-2010&group=8&gblog=55 Thu, 30 Sep 2010 23:14:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-09-2010&group=8&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-09-2010&group=8&gblog=54 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20100927]New Pics- Kim Hyung Jun @ Japan website ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-09-2010&group=8&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-09-2010&group=8&gblog=54 Mon, 27 Sep 2010 20:34:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2010&group=8&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2010&group=8&gblog=53 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[‎[20100924]Cap-Kim Hyung Jun @ Star Q10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2010&group=8&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-09-2010&group=8&gblog=53 Sat, 25 Sep 2010 1:53:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-09-2010&group=8&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-09-2010&group=8&gblog=52 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]Kim Hyung Jun @ Japan Fansite]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-09-2010&group=8&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-09-2010&group=8&gblog=52 Thu, 23 Sep 2010 19:58:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-09-2010&group=8&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-09-2010&group=8&gblog=51 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[100919]Kim Hyung Jun @ Gimpo Airport go to japan Fanmeet]]> > > > > > ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-09-2010&group=8&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-09-2010&group=8&gblog=51 Sun, 19 Sep 2010 22:54:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-09-2010&group=8&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-09-2010&group=8&gblog=50 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ ‎[Cap]Kim Hyung Jun @ Photo Shooting Japan Web Site]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-09-2010&group=8&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-09-2010&group=8&gblog=50 Sat, 18 Sep 2010 0:29:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-09-2010&group=8&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-09-2010&group=8&gblog=49 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20100914]Kim Hyung Jun @ Music High]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-09-2010&group=8&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-09-2010&group=8&gblog=49 Tue, 14 Sep 2010 10:10:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-09-2010&group=8&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-09-2010&group=8&gblog=48 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20100912]Kim Hyung Jun @New Program]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-09-2010&group=8&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-09-2010&group=8&gblog=48 Tue, 14 Sep 2010 9:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=8&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=8&gblog=47 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20100908] kim hyung jun@ Seoul CGV Movie Part2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=8&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=8&gblog=47 Thu, 09 Sep 2010 11:46:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=8&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=8&gblog=46 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ ‎[20100908] Kim Hyung Jun @ Seoul CGV Movie]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=8&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=8&gblog=46 Thu, 09 Sep 2010 1:33:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=8&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=8&gblog=45 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20100908]Kim Hyung Jun @ Japan Website]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=8&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-09-2010&group=8&gblog=45 Thu, 09 Sep 2010 1:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-09-2010&group=8&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-09-2010&group=8&gblog=44 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun@Inkigayo Magazine No. 8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-09-2010&group=8&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-09-2010&group=8&gblog=44 Tue, 07 Sep 2010 1:24:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-09-2010&group=8&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-09-2010&group=8&gblog=43 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20100829]Kim Hyung Jun Singapore Fanmeet Part4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-09-2010&group=8&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-09-2010&group=8&gblog=43 Sun, 05 Sep 2010 15:19:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-09-2010&group=8&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-09-2010&group=8&gblog=42 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ [20100829]Kim Hyung Jun Singapore Fanmeet Part3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-09-2010&group=8&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-09-2010&group=8&gblog=42 Sun, 05 Sep 2010 15:05:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-09-2010&group=8&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-09-2010&group=8&gblog=41 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20100829]Kim Hyung Jun Singapore Fanmeet Part2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-09-2010&group=8&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-09-2010&group=8&gblog=41 Sat, 04 Sep 2010 13:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-09-2010&group=8&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-09-2010&group=8&gblog=40 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20100829]Kim Hyung Jun Singapore Fanmeet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-09-2010&group=8&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-09-2010&group=8&gblog=40 Sat, 04 Sep 2010 13:47:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-08-2010&group=8&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-08-2010&group=8&gblog=39 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Cap][100824]Kim Hyung Jun @ Music high]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-08-2010&group=8&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-08-2010&group=8&gblog=39 Tue, 24 Aug 2010 10:07:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-08-2010&group=8&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-08-2010&group=8&gblog=38 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[cap][100822]Kim Hyung Jun Massage For Singapore fan meet ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-08-2010&group=8&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-08-2010&group=8&gblog=38 Mon, 23 Aug 2010 1:41:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2010&group=8&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2010&group=8&gblog=37 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Cap]100819 -Teaser Kim Hyung Jun Private Fan Meeting in Malaysia]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2010&group=8&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-08-2010&group=8&gblog=37 Sun, 22 Aug 2010 20:08:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-08-2010&group=8&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-08-2010&group=8&gblog=36 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Cap]20100813 Kim Hyung Jun SS501@MBC Good day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-08-2010&group=8&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-08-2010&group=8&gblog=36 Fri, 13 Aug 2010 13:32:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-08-2010&group=8&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-08-2010&group=8&gblog=35 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Cap]Kim Hyung Jun SS501 @Music high 10/8/2010]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-08-2010&group=8&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-08-2010&group=8&gblog=35 Tue, 10 Aug 2010 21:43:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-08-2010&group=8&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-08-2010&group=8&gblog=34 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]100801-Birthday Party 24th Kim Hyung Jun (SS501)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-08-2010&group=8&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-08-2010&group=8&gblog=34 Tue, 03 Aug 2010 10:53:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2010&group=8&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2010&group=8&gblog=33 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]20100715- SS501 Kim Hyung Jun @VIVITO]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2010&group=8&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-07-2010&group=8&gblog=33 Fri, 16 Jul 2010 1:28:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-06-2010&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-06-2010&group=8&gblog=32 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20100623] Kim Hyung Jun @ Love Game (SBS Fm107.7)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-06-2010&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-06-2010&group=8&gblog=32 Wed, 23 Jun 2010 22:10:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-06-2010&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-06-2010&group=8&gblog=31 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Cap](20100613) SS501 Kim Hyung Jun @ inkigayo "Love YA"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-06-2010&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-06-2010&group=8&gblog=31 Sun, 13 Jun 2010 18:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-06-2010&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-06-2010&group=8&gblog=30 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic](20100611)SS501 Kim Hyung Jun @Music Bang No.1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-06-2010&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-06-2010&group=8&gblog=30 Sat, 12 Jun 2010 22:11:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-06-2010&group=8&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-06-2010&group=8&gblog=29 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic][20100608]SS501 Kim Hyung Jun @Cool FM Gayo radio show]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-06-2010&group=8&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-06-2010&group=8&gblog=29 Tue, 08 Jun 2010 21:04:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2010&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2010&group=8&gblog=28 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Cap]E TV STAR Q10_Kim hyung Jun 2010/06/02]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2010&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2010&group=8&gblog=28 Wed, 02 Jun 2010 22:25:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2010&group=8&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2010&group=8&gblog=27 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[100602] SS501 Kim Hyung Jun@ music high]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2010&group=8&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-06-2010&group=8&gblog=27 Wed, 02 Jun 2010 2:56:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2010&group=8&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2010&group=8&gblog=26 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun(SS501)@29/05/10 Busan "Destination"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2010&group=8&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2010&group=8&gblog=26 Sun, 30 May 2010 15:56:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2010&group=8&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2010&group=8&gblog=25 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun(SS501)@28/05/10 Technomart mini album signing event]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2010&group=8&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2010&group=8&gblog=25 Sun, 30 May 2010 15:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2010&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2010&group=8&gblog=24 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Cap]Kim hyung jun(SS501)-"Love Ya” MV Teaser]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2010&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-05-2010&group=8&gblog=24 Mon, 24 May 2010 22:55:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-05-2010&group=8&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-05-2010&group=8&gblog=23 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[SS501]Kim hyung jun @ Dream Con 22/05/10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-05-2010&group=8&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-05-2010&group=8&gblog=23 Sun, 23 May 2010 21:32:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2010&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2010&group=8&gblog=22 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[100516]Kim Hyung Jun -SBS Quiz! Sixth Sense]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2010&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2010&group=8&gblog=22 Sun, 16 May 2010 21:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2010&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2010&group=8&gblog=21 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun [100515 ]In The Car]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2010&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2010&group=8&gblog=21 Sun, 16 May 2010 11:35:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-05-2010&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-05-2010&group=8&gblog=20 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun @ 20100507 Onstyle What women want 11]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-05-2010&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-05-2010&group=8&gblog=20 Sat, 08 May 2010 22:47:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2010&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2010&group=8&gblog=19 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun 501 Day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2010&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2010&group=8&gblog=19 Sun, 02 May 2010 16:32:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2010&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2010&group=8&gblog=18 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[20100502 Hyung Jun (SS501) @ Royalave opening Party]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2010&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2010&group=8&gblog=18 Sun, 02 May 2010 13:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-04-2010&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-04-2010&group=8&gblog=17 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[20100423 @ Air port go to Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-04-2010&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-04-2010&group=8&gblog=17 Fri, 23 Apr 2010 21:17:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-04-2010&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-04-2010&group=8&gblog=16 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun @ MBC GAME EP10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-04-2010&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-04-2010&group=8&gblog=16 Thu, 01 Apr 2010 0:45:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2010&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2010&group=8&gblog=15 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun @ MBC GAME EP9 part2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2010&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2010&group=8&gblog=15 Fri, 26 Mar 2010 22:09:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2010&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2010&group=8&gblog=14 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[KIM HYUNG JUN@MBC GAME EP9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2010&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-03-2010&group=8&gblog=14 Fri, 26 Mar 2010 22:05:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2010&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2010&group=8&gblog=13 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[MBC GAME EP6 [GIF]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2010&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2010&group=8&gblog=13 Sat, 06 Mar 2010 0:47:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2010&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2010&group=8&gblog=12 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun - MBC GAME EP6[20100303]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2010&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2010&group=8&gblog=12 Thu, 04 Mar 2010 20:16:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-02-2010&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-02-2010&group=8&gblog=11 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20100227]PERSONA IN SEOUL ENCORE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-02-2010&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-02-2010&group=8&gblog=11 Sat, 27 Feb 2010 23:05:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-02-2010&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-02-2010&group=8&gblog=10 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Hyung Jun @Persona in Bkk 13/2/2010]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-02-2010&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-02-2010&group=8&gblog=10 Fri, 19 Feb 2010 20:04:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2013&group=7&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2013&group=7&gblog=99 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] SS501 คิมฮยองจุนยอมรับถึงความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายของเขากับผู้หญิงที่มีชื่อเสียง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2013&group=7&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-05-2013&group=7&gblog=99 Wed, 29 May 2013 22:55:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2013&group=7&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2013&group=7&gblog=98 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] 130514 "Gold Appear" น้ำตาของคิมฮยองจุน ตัวแทนของความเจ็บปวดจากการว่างงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2013&group=7&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-05-2013&group=7&gblog=98 Wed, 15 May 2013 23:08:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=7&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=7&gblog=97 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] 130502 คิมฮยองจุนได้แสดงความคิดเห็นของเขาที่งานสัมมนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=7&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-05-2013&group=7&gblog=97 Sun, 05 May 2013 12:42:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-04-2013&group=7&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-04-2013&group=7&gblog=96 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] คิมฮยองจุนกลายมาเป็นคนว่างงานในชุดกางเกงขายาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-04-2013&group=7&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-04-2013&group=7&gblog=96 Tue, 09 Apr 2013 0:22:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-03-2013&group=7&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-03-2013&group=7&gblog=95 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] Kim Hyung Jun - Interview at TRENDY Magazine no.44]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-03-2013&group=7&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-03-2013&group=7&gblog=95 Mon, 25 Mar 2013 0:43:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-03-2013&group=7&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-03-2013&group=7&gblog=94 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] 130322~ คิมฮยองจุน ในละครเรื่อง "Gold, Appear!" แสดงเป็นน้องชายของฮานจิเฮ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-03-2013&group=7&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-03-2013&group=7&gblog=94 Fri, 22 Mar 2013 21:30:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-03-2013&group=7&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-03-2013&group=7&gblog=93 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] บทสัมภาษณ์ของคิมฮยองจุนกับ Korea.com]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-03-2013&group=7&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=19-03-2013&group=7&gblog=93 Tue, 19 Mar 2013 13:09:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2013&group=7&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2013&group=7&gblog=92 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] 130317 (Interview) คิมฮยองจุน: SS501 จะกลับมาร่วมตัวกันในสักวันหนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2013&group=7&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-03-2013&group=7&gblog=92 Mon, 18 Mar 2013 0:28:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=7&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=7&gblog=91 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] 130315 คิมฮยองจุนเข้าร่วมคอนเสริตในสิงค์โปรในฐานะตัวแทนจากเกาหลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=7&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-03-2013&group=7&gblog=91 Sat, 16 Mar 2013 23:11:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2013&group=7&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2013&group=7&gblog=90 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] 130307 คิมฮยองจุนฝึกซ้อมกับวงดนตรี สำหรับคอนเสริตครั้งแรกที่สุดแสนจะพิเศษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2013&group=7&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-03-2013&group=7&gblog=90 Thu, 07 Mar 2013 22:25:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=7&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=7&gblog=89 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] คิมฮยองจุนได้รับรางวัล Fashionista Award ที่งาน "2013 Asia Model Festival Awards"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=7&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2013&group=7&gblog=89 Wed, 16 Jan 2013 23:39:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=7&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=7&gblog=88 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Eng Trans] Kim Hyung Jun - Exclusive Interview @ ASTA MAG]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=7&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=7&gblog=88 Sat, 29 Dec 2012 21:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=7&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=7&gblog=87 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] 121226 Kim Hyung Jun - Interview @ Arirang Shobiz Korea]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=7&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-12-2012&group=7&gblog=87 Sat, 29 Dec 2012 15:30:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-11-2012&group=7&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-11-2012&group=7&gblog=86 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans ]SS501 คิมฮยองจุน ถูกเลือกให้รับบทของนักแสดงนำในภาพยนต์เรื่องใหม่ของ คิมคีดุก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-11-2012&group=7&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-11-2012&group=7&gblog=86 Fri, 23 Nov 2012 14:46:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=7&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=7&gblog=85 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] 121116 คิมฮยองจุนได้ถูกเชิญไปที่ญี่ปุ่นสำหรับงาน‘KNTV Autumn Drama Parade’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=7&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=7&gblog=85 Fri, 16 Nov 2012 22:49:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=7&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=7&gblog=84 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] 121115 คิมฮยองจุนทำการแสดงโชว์สำหรับเด็กผู้ที่มีความบกพร่องจากตอนเหนือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=7&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2012&group=7&gblog=84 Fri, 16 Nov 2012 0:46:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2012&group=7&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2012&group=7&gblog=83 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] Interview Kim Hyung Jun - SS501 จะไม่แยกกัน,เพื่อนที่ดีที่สุดกับจางกึนซอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2012&group=7&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-10-2012&group=7&gblog=83 Wed, 31 Oct 2012 2:43:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-10-2012&group=7&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-10-2012&group=7&gblog=82 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[News] คิมฮยองจุน (Kim Hyung Jun) ฝากข้อความให้กับรุ่นน้องในวงการ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-10-2012&group=7&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-10-2012&group=7&gblog=82 Sat, 13 Oct 2012 22:59:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-09-2012&group=7&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-09-2012&group=7&gblog=81 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] SS501 คิมฮยองจุน กล่าวทักทายสำหรับเทศกาลซูซอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-09-2012&group=7&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-09-2012&group=7&gblog=81 Fri, 28 Sep 2012 14:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-08-2012&group=7&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-08-2012&group=7&gblog=80 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]คิมฮยองจุนกล่าวถึงผู้หญิงในอุดมคติของเขาก็คือ... ผู้หญิงสุขภาพดี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-08-2012&group=7&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-08-2012&group=7&gblog=80 Sat, 11 Aug 2012 22:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-08-2012&group=7&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-08-2012&group=7&gblog=79 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] SS501 คิมฮยองจุน กล่าวว่า "ผมเคยจูบกับผู้หญิงคนหนึ่งตอนที่ผมได้พบเธอเป็นครั้งแรก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-08-2012&group=7&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-08-2012&group=7&gblog=79 Fri, 10 Aug 2012 22:18:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-07-2012&group=7&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-07-2012&group=7&gblog=78 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Info]The way to help Kim Hyung Jun get no.1 on the music show!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-07-2012&group=7&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-07-2012&group=7&gblog=78 Mon, 02 Jul 2012 23:52:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=7&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=7&gblog=77 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]คิมฮยองจุนให้สัญญา "ถ้าได้ที่1ในรายการเพลง ผมจะจัดฟรีคอนเสิร์ต "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=7&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-07-2012&group=7&gblog=77 Sun, 01 Jul 2012 15:52:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-06-2012&group=7&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-06-2012&group=7&gblog=76 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] Kim Hyung Jun @ Hanryu Station Jp Magazine]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-06-2012&group=7&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-06-2012&group=7&gblog=76 Thu, 28 Jun 2012 0:35:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-06-2012&group=7&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-06-2012&group=7&gblog=75 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] คังจีฮวานและลีกีวู ร่วมแสดงใน MV ของคิมฮยองจุน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-06-2012&group=7&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-06-2012&group=7&gblog=75 Tue, 26 Jun 2012 20:34:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-05-2012&group=7&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-05-2012&group=7&gblog=74 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] คิมฮยองจุนเดทกับคิมยุนซอ ในการถ่ายทำ "Late Blossom"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-05-2012&group=7&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-05-2012&group=7&gblog=74 Tue, 22 May 2012 14:11:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-05-2012&group=7&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-05-2012&group=7&gblog=73 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans+Lyrics] SIGN (Ost.I love You)- Kim Hyung Jun]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-05-2012&group=7&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-05-2012&group=7&gblog=73 Mon, 14 May 2012 22:06:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2012&group=7&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2012&group=7&gblog=72 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] SS501 คิมฮยองจุน ชอบคำเรียกนำหน้าว่า "อัจฉริยะ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2012&group=7&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-04-2012&group=7&gblog=72 Sat, 14 Apr 2012 13:08:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-04-2012&group=7&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-04-2012&group=7&gblog=71 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] SS501 คิมฮยองจุนได้รับความรำคาญจากผู้หญิงขี้เมาใน "Late Blossom" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-04-2012&group=7&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-04-2012&group=7&gblog=71 Thu, 12 Apr 2012 0:16:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-03-2012&group=7&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-03-2012&group=7&gblog=70 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] คิมฮยองจุน & โซอิฮยอน จูบกันบนถนน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-03-2012&group=7&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-03-2012&group=7&gblog=70 Fri, 09 Mar 2012 22:11:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=7&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=7&gblog=69 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]SS501 คิมฮยองจุนได้โชว์ให้เห็นถึงความทะเยอะทะยานอย่างมากมายใน "SunShine Girl"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=7&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=7&gblog=69 Sun, 04 Mar 2012 13:16:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=7&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=7&gblog=68 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]Kim Hyung Jun embodies his resourceful character wonderfully]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=7&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-03-2012&group=7&gblog=68 Sun, 04 Mar 2012 13:15:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=7&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=7&gblog=67 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]คิมฮยองจุน"ผมจะไม่มีวันลืม ฉากบนเตียงและฉากจูบ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=7&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=7&gblog=67 Fri, 03 Feb 2012 0:47:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=7&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=7&gblog=66 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[บทสัมภาษณ์]คิมฮยองจุน"เดบิ้วท์สู่ละครกับการถ่ายทำครั้งแรกกับฉากบนเตียงด้วยเรต 19หรือมากกว่า"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=7&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=7&gblog=66 Fri, 03 Feb 2012 0:46:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=7&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=7&gblog=65 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]คิมฮยองจุน"ต้องการเป็นที่ยอมรับในฐานะนักแสดงหน้าใหม่" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=7&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-02-2012&group=7&gblog=65 Fri, 03 Feb 2012 0:46:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=7&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=7&gblog=64 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ [Interview]คิมฮยองจุน "โซอิฮยอน ดูน่ารักมาก...ปรารถนาที่จะพบกับผู้หญิงที่อายุมากกว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=7&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=7&gblog=64 Sun, 22 Jan 2012 0:24:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=7&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=7&gblog=63 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]คิมฮยองจุน ละครยังคงดูเหมือนกับการถ่ายแบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=7&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2012&group=7&gblog=63 Sun, 22 Jan 2012 0:20:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=7&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=7&gblog=62 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]SS501 คิมฮยองจุน ได้รับคำชมจากการแสดงของเขาใน KBS Drama]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=7&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=7&gblog=62 Wed, 18 Jan 2012 22:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=7&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=7&gblog=61 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]SS501 คิมฮยองจุน กลายเป็นตัวละครที่เยือกเย็นแต่น่ารัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=7&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2012&group=7&gblog=61 Wed, 18 Jan 2012 22:49:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-01-2012&group=7&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-01-2012&group=7&gblog=60 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]คิมฮยองจุน "ในที่สุด ผมก็ได้เป็นนักแสดง,ปี2012 คือปีของผม!"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-01-2012&group=7&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-01-2012&group=7&gblog=60 Fri, 13 Jan 2012 23:02:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-01-2012&group=7&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-01-2012&group=7&gblog=59 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]19 or older’ no more! ‘Sunshine Girl,’ now rated ’15 and up’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-01-2012&group=7&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-01-2012&group=7&gblog=59 Fri, 13 Jan 2012 22:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=7&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=7&gblog=58 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[คิมฮยองจุน (Kim Hyung Joon) ตีบทแตกในละครเรื่อง She’s Completely Insane!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=7&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-01-2012&group=7&gblog=58 Mon, 09 Jan 2012 20:55:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-12-2011&group=7&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-12-2011&group=7&gblog=57 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[คิมฮยองจุน (Kim Hyung Jun) ลดน้ำหนักอีก 7~8kg เพื่อลุยงานละคร KBS Drama 'Sunshine Girl']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-12-2011&group=7&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-12-2011&group=7&gblog=57 Fri, 30 Dec 2011 1:08:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-12-2011&group=7&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-12-2011&group=7&gblog=56 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]]คิมฮยองจุน ดูผอมทำให้แฟนๆวิตกกังวล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-12-2011&group=7&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-12-2011&group=7&gblog=56 Fri, 30 Dec 2011 1:06:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-12-2011&group=7&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-12-2011&group=7&gblog=55 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]SS501คิมฮยองจุน ชมภาพยนต์ "My Way"และกล่าวว่า"ผมมีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่จะกลั้นน้ำตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-12-2011&group=7&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-12-2011&group=7&gblog=55 Mon, 26 Dec 2011 21:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-12-2011&group=7&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-12-2011&group=7&gblog=54 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]แฟนๆของคิมฮยองจุน เลี้ยงอาหารกลางวันสต๊าฟ ‘She’s Completely Insane’ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-12-2011&group=7&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-12-2011&group=7&gblog=54 Wed, 21 Dec 2011 0:00:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2011&group=7&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2011&group=7&gblog=53 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Info]แนะนำตัวละคร KBS Drama "자체발광 그녀 " ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2011&group=7&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2011&group=7&gblog=53 Tue, 20 Dec 2011 23:59:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-11-2011&group=7&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-11-2011&group=7&gblog=52 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]แฟนๆติดตาม SS501 คิมฮยองจุน ทั่วญี่ปุ่น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-11-2011&group=7&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-11-2011&group=7&gblog=52 Wed, 30 Nov 2011 19:41:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2011&group=7&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2011&group=7&gblog=51 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]คิมฮยองจุน ได้รับการต้อนรับอย่างมากมายจากแฟนๆที่สนามบินของญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2011&group=7&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-11-2011&group=7&gblog=51 Sat, 26 Nov 2011 21:20:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-11-2011&group=7&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-11-2011&group=7&gblog=50 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]คิมฮยองจุน ‘Glowing She!’ ถ่ายทำฉากแรก.."ไม่ต้องการเป็นบุคคลที่ไม่ใส่ความพยายาม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-11-2011&group=7&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-11-2011&group=7&gblog=50 Mon, 21 Nov 2011 21:23:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2011&group=7&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2011&group=7&gblog=49 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]โซอิฮยอน จะร่วมงานกับ SS501 คิมฮยองจุน ในละคร! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2011&group=7&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-11-2011&group=7&gblog=49 Fri, 11 Nov 2011 20:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2011&group=7&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2011&group=7&gblog=48 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans] Kim Hyung jun cast in upcoming mini series ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2011&group=7&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2011&group=7&gblog=48 Tue, 08 Nov 2011 15:51:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-09-2011&group=7&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-09-2011&group=7&gblog=47 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Eng Trans]KHJun Q&A :Korean Crossover- Miso & KHJun in TH on 9 Sept ]]> ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-09-2011&group=7&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-09-2011&group=7&gblog=47 Tue, 13 Sep 2011 22:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-09-2011&group=7&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-09-2011&group=7&gblog=46 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Eng Trans] (Interview)Kim Hyung Jun join as part of Korean Culture ,Musical "Miso"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-09-2011&group=7&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-09-2011&group=7&gblog=46 Mon, 12 Sep 2011 21:19:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-08-2011&group=7&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-08-2011&group=7&gblog=45 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]Kim Hyung Jun's Letter @ 25th Birthday Party ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-08-2011&group=7&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-08-2011&group=7&gblog=45 Sat, 06 Aug 2011 21:23:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-07-2011&group=7&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-07-2011&group=7&gblog=44 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Info]Korean Crossover : Miso & Kim Hyung Jun in Thailand on 9 Sept 11]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-07-2011&group=7&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-07-2011&group=7&gblog=44 Sat, 30 Jul 2011 20:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2011&group=7&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2011&group=7&gblog=43 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[News-[Thai Trans]Kim Hyung Jun -Working Hard to Exercise,Most Satisifed with Shoulders]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2011&group=7&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-07-2011&group=7&gblog=43 Thu, 28 Jul 2011 9:28:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2011&group=7&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2011&group=7&gblog=42 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[News-Thai Trans [110724] คิมฮยองจุนและซาแซงวอน ทั้งคู่พบกันที่ไต้หวัน,เขาประกาศกลยุทธ์ในการต่อสู้ของเขา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2011&group=7&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-07-2011&group=7&gblog=42 Sun, 24 Jul 2011 14:14:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-07-2011&group=7&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-07-2011&group=7&gblog=41 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]Kim Hyung Jun-Long Night ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-07-2011&group=7&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-07-2011&group=7&gblog=41 Thu, 14 Jul 2011 23:42:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-05-2011&group=7&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-05-2011&group=7&gblog=40 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Scan-Kim Hyung Jun @ Seoul Star Magazine &Sincerg Magazine]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-05-2011&group=7&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-05-2011&group=7&gblog=40 Mon, 09 May 2011 12:07:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-05-2011&group=7&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-05-2011&group=7&gblog=39 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Q&A in "KIM HYUNGJUN JAPAN LIVE TOUR"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-05-2011&group=7&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-05-2011&group=7&gblog=39 Sat, 07 May 2011 1:37:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2011&group=7&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2011&group=7&gblog=38 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun-Broadcast Schedule of May in Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2011&group=7&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2011&group=7&gblog=38 Mon, 02 May 2011 19:09:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=7&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=7&gblog=37 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Info-Kim Hyung Jun-Schedule]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=7&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-03-2011&group=7&gblog=37 Sun, 20 Mar 2011 20:33:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-03-2011&group=7&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-03-2011&group=7&gblog=36 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai Trans]110317 Kim Hyung Jun-IS PLUS INTERVIEW]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-03-2011&group=7&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-03-2011&group=7&gblog=36 Thu, 17 Mar 2011 16:09:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=7&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=7&gblog=35 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Download+Buy Kim Hyung Jun 1st Mini Album "My Girl"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=7&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=7&gblog=35 Fri, 11 Mar 2011 22:26:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=7&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=7&gblog=34 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[How to vote Kim Hyung Jun @ MCountDown]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=7&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-03-2011&group=7&gblog=34 Fri, 11 Mar 2011 22:23:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=7&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=7&gblog=33 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[News-Thai Trans[110305]คิมฮยองจุน"หลังจากการแสดงที่มีชีิวิตชีวาของเขา,เมื่อเขาดืมน้ำก็รู้สึกเหมือนดื่มน้ำผึ้ง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=7&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=7&gblog=33 Sun, 06 Mar 2011 13:10:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=7&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=7&gblog=32 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[News-Thai Trans [110305]SS501 คิมฮยองจุน เสร็จสิ้นลงแล้ว กับงานเปิดตัวอัลบั้มโชว์เคส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=7&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-03-2011&group=7&gblog=32 Sun, 06 Mar 2011 12:56:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2011&group=7&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2011&group=7&gblog=31 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Info-KIM HYUNG JUN JAPAN LIVE TOUR 2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2011&group=7&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-02-2011&group=7&gblog=31 Sat, 26 Feb 2011 19:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-12-2010&group=7&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-12-2010&group=7&gblog=30 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[News]Kim Hyung Jun "SWAVE 1 st Presents GIRL"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-12-2010&group=7&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-12-2010&group=7&gblog=30 Wed, 15 Dec 2010 9:12:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-12-2010&group=7&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-12-2010&group=7&gblog=29 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[SS501 Kim Hyung Jun message in Joy News 24]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-12-2010&group=7&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-12-2010&group=7&gblog=29 Mon, 13 Dec 2010 21:13:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2010&group=7&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2010&group=7&gblog=28 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Thai tran-[News]คิมฮยองจุน "จีมินจอมวางแผน.สุภาพบุรุษจองมิน 1 คนกับ 2 บทบาท...คู่ขนานไปกับ พิธีกร แล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2010&group=7&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-12-2010&group=7&gblog=28 Wed, 08 Dec 2010 20:49:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=7&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=7&gblog=27 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Thai Tran-12/02[News]คิมฮยองจุน "มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการเป็นนักแสดงละครเวที"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=7&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-12-2010&group=7&gblog=27 Thu, 02 Dec 2010 11:23:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2010&group=7&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2010&group=7&gblog=26 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Thai tran [News]SS501 คิมฮยองจุน รู้สึกภูมิใจกับ คิมฮยอนจุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2010&group=7&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2010&group=7&gblog=26 Tue, 16 Nov 2010 22:19:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2010&group=7&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2010&group=7&gblog=25 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Thai tran [News]SS501 คิมฮยองจุนมาเยี่ยมจองมิน ในการถ่ายทำ MV และนำพิซซ่ามาด้วย!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2010&group=7&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-11-2010&group=7&gblog=25 Tue, 16 Nov 2010 10:01:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2010&group=7&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2010&group=7&gblog=24 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[คิมคิบอม (Kim Ki Bum) และคิมฮยองจุน (Kim Hyung Joon) ประกาศแผนการร้านค้าทางออนไลน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2010&group=7&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-11-2010&group=7&gblog=24 Mon, 08 Nov 2010 15:51:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=23 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun-Musical Cafe-In Poster, Synopsis and Cast Info]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=23 Tue, 26 Oct 2010 0:15:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=22 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[News]คิมฮยองจุน เตรียมตัวจะไปดู คังจีฮวาน ที่ญี่ปุ่น “Cafe-In” Live Performance]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=22 Tue, 26 Oct 2010 0:12:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=21 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[News]คิมฮยองจุนอยากแก้แค้น ในการดึงกางเกง,พูดถึงสิ่งที่ไม่ดีของคิมฮยอนจุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=21 Tue, 26 Oct 2010 0:10:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=20 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[News]คิมฮยองจุนพูดติดตลก เปิดเผยว่า ถูกข่มขู่จาก SS501,อิจฉาที่สัตว์เลี้ยงของเขา เป็นที่นิยมมากขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=20 Tue, 26 Oct 2010 0:10:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=19 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[News]คิมฮยองจุนบ่น คิมฮยอนจุงชอบล้อเล่นกับเค้า,เขาทำเหมือนคนบ้า.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=26-10-2010&group=7&gblog=19 Tue, 26 Oct 2010 0:04:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-10-2010&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-10-2010&group=7&gblog=18 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[News]คิมฮยองจุนใกล้ชิดแฟนๆ,บ่นกับสต๊าฟถึง เสี่ยวหลงเปา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-10-2010&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-10-2010&group=7&gblog=18 Sun, 24 Oct 2010 2:31:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-10-2010&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-10-2010&group=7&gblog=17 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[คิมฮยองจุนพูดติดตลก เปิดเผยว่า ถูกข่มขู่จาก SS501,อิจฉาที่สัตว์เลี้ยงของเขา เป็นที่นิยมมากขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-10-2010&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-10-2010&group=7&gblog=17 Sun, 24 Oct 2010 2:29:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2010&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2010&group=7&gblog=16 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Thai tran-[101021] Kim Hyung Jun message on Japan site]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2010&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-10-2010&group=7&gblog=16 Thu, 21 Oct 2010 15:42:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=15 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[News]SS501 จะกลับมาในปีหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=15 Wed, 20 Oct 2010 23:13:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=14 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[20/10 Thai tran:[News]คิมฮยองจุนรักสุนัข ,ต้องการจะกินอาหารสุนัช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=14 Wed, 20 Oct 2010 23:12:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=13 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[10/19 Thai tran-[News]คิมฮยองจุน-ต้องการกิน "เสี่ยวหลงเปา"และ ไปตึก ไทเป 101]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=13 Wed, 20 Oct 2010 23:10:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=12 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Thai tran:[20101018]-SS501 คิมฮยองจุน "นักแสดงละครเวที อยากคว้าไว้ทั้งคู่ ดนตรีและการแสดง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=12 Wed, 20 Oct 2010 23:09:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=11 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ Thai tran: Kim Hyung Jun’s “I AM SS501 KIM HYUNG JUN” Taiwan Interview]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-10-2010&group=7&gblog=11 Wed, 20 Oct 2010 23:06:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-10-2010&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-10-2010&group=7&gblog=10 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20101002]SS501 คิมฮยองจุน จะแสดงครั้งแรกใน"คาเฟอีน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-10-2010&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-10-2010&group=7&gblog=10 Sun, 03 Oct 2010 14:25:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-08-2012&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-08-2012&group=1&gblog=38 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[HQ Scan] Kim Hyun Joong @ Asta Magazine Vol.6 No.68 Sep]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-08-2012&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-08-2012&group=1&gblog=38 Wed, 29 Aug 2012 0:28:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2012&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2012&group=1&gblog=37 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]120603 SS501 @ Kyu's Fanmeet ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2012&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-06-2012&group=1&gblog=37 Tue, 05 Jun 2012 23:36:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2011&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2011&group=1&gblog=36 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[‎[Thai Trans] Kim Hyun Joong Message @ Docomo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2011&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2011&group=1&gblog=36 Tue, 18 Jan 2011 10:44:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-07-2010&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-07-2010&group=1&gblog=35 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[cap]SS501- MV Let me be the one ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-07-2010&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-07-2010&group=1&gblog=35 Wed, 07 Jul 2010 12:41:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-06-2010&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-06-2010&group=1&gblog=34 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Cap]SS501-Back stage @Music Bank 2010/6/4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-06-2010&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-06-2010&group=1&gblog=34 Fri, 04 Jun 2010 20:28:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-03-2010&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-03-2010&group=1&gblog=33 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Cap]DVD Persona VCR Making -Young saeng ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-03-2010&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-03-2010&group=1&gblog=33 Mon, 29 Mar 2010 23:54:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-02-2010&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-02-2010&group=1&gblog=32 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Hyun Joong @ I'm David Spring]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-02-2010&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=04-02-2010&group=1&gblog=32 Thu, 04 Feb 2010 22:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2010&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2010&group=1&gblog=31 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Jung Min 'Life Theatre 2010]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2010&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2010&group=1&gblog=31 Fri, 29 Jan 2010 9:39:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2010&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2010&group=1&gblog=30 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[TonyMoly Chinese New Year Red Packet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2010&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2010&group=1&gblog=30 Fri, 29 Jan 2010 9:23:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-01-2010&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-01-2010&group=1&gblog=29 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyun Joong @MVIO]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-01-2010&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-01-2010&group=1&gblog=29 Thu, 21 Jan 2010 15:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2010&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2010&group=1&gblog=28 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Hyun Joong(SS501) &Jae Joong (TVXQ)@ Canada Airport back to Korea]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2010&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-01-2010&group=1&gblog=28 Sat, 16 Jan 2010 10:03:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-01-2010&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-01-2010&group=1&gblog=27 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyun Joong @ Basic House CF [08/01/10]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-01-2010&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-01-2010&group=1&gblog=27 Fri, 08 Jan 2010 23:32:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-01-2010&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-01-2010&group=1&gblog=26 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[2HJ>>Hyun Joong & Hyung Jun<< Ep.1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-01-2010&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-01-2010&group=1&gblog=26 Tue, 05 Jan 2010 23:55:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2010&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2010&group=1&gblog=25 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[SS501-Mnet Special Stage [20070301]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2010&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-01-2010&group=1&gblog=25 Sat, 02 Jan 2010 2:12:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2009&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2009&group=1&gblog=24 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[SS501 Rebirth oraginal goods]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2009&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=31-12-2009&group=1&gblog=24 Thu, 31 Dec 2009 1:48:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-12-2009&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-12-2009&group=1&gblog=23 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[SS501 ~ 2nd Christmas show!~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-12-2009&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=27-12-2009&group=1&gblog=23 Sun, 27 Dec 2009 20:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2009&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2009&group=1&gblog=22 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim hyung joong -จุงจ๋า น่ารักดี ep1.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2009&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=20-12-2009&group=1&gblog=22 Sun, 20 Dec 2009 23:12:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-12-2009&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-12-2009&group=1&gblog=21 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[{SS501} Kyu So Cute^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-12-2009&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-12-2009&group=1&gblog=21 Thu, 17 Dec 2009 23:42:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-12-2009&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-12-2009&group=1&gblog=20 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[SS501-Persona in HongKong 12/12/09]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-12-2009&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-12-2009&group=1&gblog=20 Sun, 13 Dec 2009 20:47:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-12-2009&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-12-2009&group=1&gblog=19 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[SS501- HONG KONG AIRPORT [20091210]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-12-2009&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-12-2009&group=1&gblog=19 Fri, 11 Dec 2009 10:00:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2009&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2009&group=1&gblog=18 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[F4 Story -Kim hyun joong ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2009&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-12-2009&group=1&gblog=18 Thu, 10 Dec 2009 23:56:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-12-2009&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-12-2009&group=1&gblog=17 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim hyung jun new drama -Black City ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-12-2009&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=09-12-2009&group=1&gblog=17 Wed, 09 Dec 2009 20:53:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2009&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2009&group=1&gblog=16 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[เบบี้ น้องเล็ก ผู้น่ารัก ของ SS501]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2009&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-12-2009&group=1&gblog=16 Mon, 07 Dec 2009 20:31:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-12-2009&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-12-2009&group=1&gblog=15 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[kim hyun joong - hotsun chicken Shooting New Spot]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-12-2009&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-12-2009&group=1&gblog=15 Sat, 05 Dec 2009 1:46:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-12-2009&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-12-2009&group=1&gblog=14 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[SS501-MBC Goldfish RadioStar]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-12-2009&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=05-12-2009&group=1&gblog=14 Sat, 05 Dec 2009 1:28:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-11-2009&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-11-2009&group=1&gblog=13 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[SS501 Star golden bell [14.11.09 ]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-11-2009&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=15-11-2009&group=1&gblog=13 Sun, 15 Nov 2009 14:05:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2009&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2009&group=1&gblog=12 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ss501 - Shanghai /China [12112009]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2009&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-11-2009&group=1&gblog=12 Fri, 13 Nov 2009 20:38:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-11-2009&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-11-2009&group=1&gblog=11 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[kim hyun joong -olive style icon awards [11/11/2009]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-11-2009&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-11-2009&group=1&gblog=11 Thu, 12 Nov 2009 10:56:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-11-2009&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-11-2009&group=1&gblog=10 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[kim hyun joong - kbs star golden bell [091109]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-11-2009&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-11-2009&group=1&gblog=10 Thu, 12 Nov 2009 10:27:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-11-2011&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-11-2011&group=10&gblog=8 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Fans vid] Kim Hyun Joong & Kim Hyung Jun-2HJ《year after year》]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-11-2011&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=24-11-2011&group=10&gblog=8 Thu, 24 Nov 2011 22:12:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-10-2010&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-10-2010&group=10&gblog=7 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic] 2HJ-Kim Hyun joong xx Kim Hyung jun-Couple Item]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-10-2010&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-10-2010&group=10&gblog=7 Sat, 02 Oct 2010 0:33:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2010&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2010&group=10&gblog=6 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ [Thai sub]2HJ -090627 SS501 @KKBox Taiwan Interview]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2010&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-05-2010&group=10&gblog=6 Fri, 21 May 2010 15:32:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2010&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2010&group=10&gblog=5 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thai sub] 2HJ -050916 Come to play(cut) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2010&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-05-2010&group=10&gblog=5 Sun, 16 May 2010 11:41:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-05-2010&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-05-2010&group=10&gblog=4 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[SS501]2HJ>>Hyun Joong & Hyung Jun<< Ep.2]]> >Hyun....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-05-2010&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=03-05-2010&group=10&gblog=4 Mon, 03 May 2010 17:34:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2010&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2010&group=10&gblog=3 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[DoubleHJ 501 Day(SS501)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2010&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-05-2010&group=10&gblog=3 Sun, 02 May 2010 13:49:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-04-2010&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-04-2010&group=10&gblog=2 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[Pic]2HJ @ Hallyu concert in Japan 25.04.10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-04-2010&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-04-2010&group=10&gblog=2 Thu, 29 Apr 2010 19:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-04-2010&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-04-2010&group=10&gblog=1 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[cap]20100425-2HJ @ Hallyu Concert at Japan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-04-2010&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=28-04-2010&group=10&gblog=1 Wed, 28 Apr 2010 19:34:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-02-2010&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-02-2010&group=8&gblog=9 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[cap]hyun jun @mbc game ep3 (20100210)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-02-2010&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=10-02-2010&group=8&gblog=9 Wed, 10 Feb 2010 16:47:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-02-2010&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-02-2010&group=8&gblog=8 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Hyung Jun @ MBC GAME EP3 ,HYUNG JUN GO TO COLLEGE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-02-2010&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-02-2010&group=8&gblog=8 Mon, 08 Feb 2010 21:44:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2010&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2010&group=8&gblog=7 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Hyung Jun @ MBC GAME HERO CENTER]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2010&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=06-02-2010&group=8&gblog=7 Sat, 06 Feb 2010 22:07:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-02-2010&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-02-2010&group=8&gblog=6 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Hyung Jun @ MBC Game preview Ep2 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-02-2010&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-02-2010&group=8&gblog=6 Mon, 01 Feb 2010 1:31:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2010&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2010&group=8&gblog=5 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Hyung Jun @ MBC Game [2010.01.27]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2010&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=29-01-2010&group=8&gblog=5 Fri, 29 Jan 2010 9:55:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2010&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2010&group=8&gblog=4 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[23.01.10]SS501 -Kim Hyung Jun, MSL final visit]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2010&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2010&group=8&gblog=4 Sat, 23 Jan 2010 22:04:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2010&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2010&group=8&gblog=3 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun [SS501] progamer@mbc games ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2010&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-01-2010&group=8&gblog=3 Fri, 22 Jan 2010 0:14:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-01-2010&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-01-2010&group=8&gblog=2 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ U-Kiss Fan Meeting, With HYUNGJUN]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-01-2010&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=17-01-2010&group=8&gblog=2 Sun, 17 Jan 2010 23:21:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2010&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2010&group=8&gblog=1 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[HyungJun DJ SBS FM 107.7 (21/12/09)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2010&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2010&group=8&gblog=1 Mon, 11 Jan 2010 23:16:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-09-2010&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-09-2010&group=7&gblog=9 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[20100905]Kim Hyung Jun -YES 93.3 radio interview @ Singapore]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-09-2010&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=14-09-2010&group=7&gblog=9 Tue, 14 Sep 2010 17:04:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2010&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2010&group=7&gblog=8 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Kim Hyung Jun ไปปรากฎตัวในงานแฟนมีตติ้งของ Song Seung Hun]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2010&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=08-09-2010&group=7&gblog=8 Wed, 08 Sep 2010 12:50:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-09-2010&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-09-2010&group=7&gblog=7 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[KIM HYUNG JUN JOIN Song Seung Heon 2010 -FANMEETING SH&ASTO JAPAN]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-09-2010&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-09-2010&group=7&gblog=7 Tue, 07 Sep 2010 11:17:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-08-2010&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-08-2010&group=7&gblog=6 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[คิมฮ ยองจุน (Kim Hyung Joon) แห่ง SS501 มีโอกาสย้ายไปอยู่ในสังกัดเดียวกับกับนักร้อง โจซองโม (Jo Sung]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-08-2010&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-08-2010&group=7&gblog=6 Wed, 18 Aug 2010 20:08:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-07-2010&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-07-2010&group=7&gblog=5 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[SS501 Kim Hyung Jun @ Sincere NO.81 Magazines]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-07-2010&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=13-07-2010&group=7&gblog=5 Tue, 13 Jul 2010 9:47:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2010&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2010&group=7&gblog=4 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[[news]SS501 Maknae Kim Hyung Jun will take]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2010&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=23-01-2010&group=7&gblog=4 Sat, 23 Jan 2010 22:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2010&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2010&group=7&gblog=3 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Hyung Joon surprise visit to UKISS Fanmeeting]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2010&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=18-01-2010&group=7&gblog=3 Mon, 18 Jan 2010 10:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-01-2010&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-01-2010&group=7&gblog=2 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[KIm Hyung Jun-The Idols With Best Skin Top3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-01-2010&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=12-01-2010&group=7&gblog=2 Tue, 12 Jan 2010 11:33:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2010&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2010&group=7&gblog=1 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ 2010 idol group most ambitious member No.1 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2010&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=11-01-2010&group=7&gblog=1 Mon, 11 Jan 2010 22:19:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-11-2009&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-11-2009&group=1&gblog=9 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[SS501 Kiss The Radio (06112009)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-11-2009&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=07-11-2009&group=1&gblog=9 Sat, 07 Nov 2009 19:39:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-11-2009&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-11-2009&group=1&gblog=8 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[kim Hyun Joong -Yoon Ji Hoo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-11-2009&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-11-2009&group=1&gblog=8 Sun, 01 Nov 2009 21:55:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-11-2009&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-11-2009&group=1&gblog=7 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[kim Hyun Joong]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-11-2009&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=01-11-2009&group=1&gblog=7 Sun, 01 Nov 2009 15:00:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2009&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2009&group=1&gblog=6 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[เบื่อๆ อยากเขียน อิอิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2009&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=16-10-2009&group=1&gblog=6 Fri, 16 Oct 2009 23:09:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-07-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-07-2009&group=1&gblog=5 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[Pic Ruj @ Coke ณ สยามพารากอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-07-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=21-07-2009&group=1&gblog=5 Tue, 21 Jul 2009 22:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-06-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-06-2009&group=1&gblog=4 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-06-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=22-06-2009&group=1&gblog=4 Mon, 22 Jun 2009 22:32:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2009&group=1&gblog=3 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[สงกรานต์รามัญ มอญบางกระดี่ ตอนที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=30-05-2009&group=1&gblog=3 Sat, 30 May 2009 17:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-05-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-05-2009&group=1&gblog=2 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ปล่อยตัวปล่อยใจ Singer ใหม่ล่าสุดของ รุจ เดอะสตาร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-05-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=25-05-2009&group=1&gblog=2 Mon, 25 May 2009 0:05:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-04-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-04-2009&group=1&gblog=1 http://babyjunnie501.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮัลโหลเทส 1 2 3 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-04-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyjunnie501&month=02-04-2009&group=1&gblog=1 Thu, 02 Apr 2009 22:46:02 +0700